RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Организация и финансиране на отрасъла „Рибарство“

Морско дело и рибарство

Общата политика в областта на рибарството (ОПР) се базира на общата организация на пазарите (ООП) от октомври 1970 г. Тази ООП цели да намери точния баланс между търсенето и предлагането в интересите на европейските риболовци и потребители. Тя въвежда маркетингови стандарти, система за стабилизиране на цените и правила за търговия с трети държави. Европейският фонд по рибарството (ЕФР) дава възможност да бъдат намерени решения за излишния капацитет от плавателни съдове, свръхзадлъжнялостта на предприятията, техническите ограничения и адаптирането относно хигиената, здравето, качеството на продуктите и безопасността на борда на съдовете.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата