RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Resurs- och miljöförvaltning inom fiske

Havsfrågor och fiske

Syftet med den gemensamma fiskeripolitiken är att bevara de levande akvatiska resurserna och skydda miljön. För att skapa ett hållbart fiske har EU utarbetat fleråriga planer för återhämtning och förvaltning av bestånden och även vidtagit särskilda åtgärder (totala tillåtna fångstmängder, begränsning av fiskeansträngningar, förbud mot vissa fiskeredskap, minsta tillåtna landningsstorlek osv.). Dessutom har EU lagstiftat för att skydda arter som inte är utsatta för fiske (marina däggdjur, fåglar och sköldpaddor), unga individer och sårbara fiskbestånd samt för att skydda känsliga områden.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början