RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Hospodárenie so zdrojmi rybného hospodárstva a životné prostredie

Námorné záležitosti a rybné hospodárstvo

Spoločná rybárska politika (SRP) má za cieľ zaručiť udržateľnosť živých vodných zdrojov a ochranu životného prostredia. S cieľom zabezpečiť udržateľný rybolov vypracovala Európska únia viacročné plány na doplnenie a hospodárenie so zásobami, ako aj osobitné opatrenia (celkové povolené výlovy, obmedzenie rybolovného úsilia, zákaz použitia určitého rybárskeho výstroja, minimálne vykládkové veľkosti a pod.). Napokon prijala nariadenia na ochranu druhov, na ktoré sa rybné hospodárstvo nezameriavalo (morské cicavce, vtáky a korytnačky), mláďat a zraniteľných zásob rýb a citlivých biotopov.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok