RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gospodarka zasobami rybnymi i środowiskiem

Gospodarka morska i rybołówstwo

Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) ma na celu zagwarantowanie zrównoważenia żywych zasobów wodnych oraz ochronę środowiska. Aby zapewnić zrównoważone połowy Unia Europejska sporządziła wieloletnie plany uzupełniania zasobów i zarządzania nimi, a także określiła środki specjalne (całkowite dozwolone połowy, ograniczenie nakładów połowowych, zakaz stosowania określonego wyposażenia połowowego, minimalne rozmiary ryb do wyładunku itd.). Wreszcie Unia przyjęła przepisy chroniące gatunki niepodlegające połowom (ssaki morskie, ptactwo i żółwie), organizmy niedojrzałe oraz zagrożone, jak również siedliska wrażliwe.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony