RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Il-Ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-ambjent

Affarijiet Marittimi u s-Sajd

Il-politika komuni tas-sajd (PKS) għandha l-għan li tiggarantixxi s-sostenibiltà tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin u l-protezzjoni ambjentali. Biex tiżgura sajd sostenibbli, l-Unjoni Ewropea fasslet pjani multiannwali biex terġa' timla' u timmaniġġa l-istokkijiet, kif ukoll miżuri speċifiċi (qabdiet totali permessibbli, limitazzjoni tal-ħidma tas-sajd, il-projbizzjoni ta' ċertu rkaptu tas-sajd, daqs minimu għall-ħatt, eċċ.) Fl-aħħar, hija adottat regolamenti biex tipproteġi speċi mhux milquta mis-sajd (mammiferi tal-baħar, għasafar u fkieren, iż-żgħar u stokkijiet ta' ħut vulnerabbli u ħabitats sensittivi.

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna