RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zivsaimniecības resursu pārvaldība un vide

Jūrlietas un zivsaimniecība

Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) mērķis ir garantēt ūdens dzīvo resursu ilgtspēju un vides aizsardzību. Lai nodrošinātu zvejniecības ilgtspēju, Eiropas Savienība ir sagatavojusi virkni daudzgadu plānu zivju krājumu atjaunošanai un pārvaldībai, kā arī specifiskus noteikumus (kopējā pieļaujamā nozveja, zvejas piepūles ierobežošana, aizliegums izmantot noteiktus zvejas rīkus, minimālais izkrāvumu apjoms utt.). Visbeidzot, ES ir pieņēmusi noteikumus, lai aizsargātu blakussugas (jūras zīdītājus, putnus un bruņrupučus), zivju mazuļus, jutīgus zivju krājumus un jutīgus biotopus.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums