RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kalavarojen hoito ja ympäristö

Meriasiat ja kalastus

Yhteisellä kalastuspolitiikalla pyritään varmistamaan elävien vesiluonnonvarojen kestävyys ja vesiympäristön suojeleminen. Kestävän kalastuksen varmistamiseksi EU on laatinut monivuotisia kalakantojen elvyttämis- ja hoitosuunnitelmia ja ottanut käyttöön erityistoimenpiteitä (suurimmat sallitut saaliit, pyyntiponnistuksen rajoitukset, tiettyjen pyydysten käyttökiellot, aluksesta purettavien kalojen vähimmäiskoot jne.). Se on myös antanut säädöksiä, joilla pyritään suojelemaan muita kuin kalastuksen kohdelajeja (merinisäkkäät, linnut ja kilpikonnat), nuoria kaloja ja uhanalaisia kalakantoja sekä herkkiä luontotyyppejä.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun