RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ressource- og miljøforvaltning i fiskeriet

Maritime anliggender og fiskeri

Sigtet med den fælles fiskeripolitik er at bevare de levende akvatiske ressourcer og beskytte miljøet. For at sikre et bæredygtigt fiskeri har EU udarbejdet flerårige planer for genoprettelse og forvaltning af bestandene samt en række særforanstaltninger (samlede tilladte fangstmængder, begrænsning af fiskeriindsatsen, forbud mod visse fiskeredskaber, mindstelandingsmål osv.). EU har endvidere vedtaget love til beskyttelse af ikke-målarter (havpattedyr, fugle og skildpadder), ungfisk og sårbare fiskebestande samt følsomme levesteder.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top