RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Řízení rybolovných zdrojů a životní prostředí

Námořní záležitosti a rybolov

Společná rybářská politika (SRP) si klade za cíl zajistit udržitelnost živých vodních zdrojů a ochranu životního prostředí. Evropská unie s cílem zajistit udržitelný rybolov vypracovala víceleté plány k doplnění a řízení populací, jakož i konkrétní opatření (celkové přípustné odlovy, omezení intenzity rybolovu, zákaz některých lovných zařízení, minimální velikosti pro vykládku apod.). Dále přijala různá nařízení na ochranu druhů, které nejsou předmětem rybolovu (mořští savci, ptáci a želvy), mláďat, ohrožených populací ryb a citlivých lokalit.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky