RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Управление на ресурсите на рибарството и околната среда

Морско дело и рибарство

Общата политика в областта на рибарството (ОПР) цели да гарантира устойчивостта на живите водни ресурси и опазването на околната среда. За обезпечаването на устойчив риболов Европейският съюз е изготвил многогодишни планове за попълване на запасите и управление на рибните стопанства, както и конкретни мерки (общо допустим улов, ограничаване на усилията за риболов, забрана за определени риболовни принадлежности, минимални размери за изваждане на уловената риба от водата, и др.). И накрая, той е приел регламенти за опазване на видовете, които не са обект на рибарството (морски бозайници, птици и костенурки), млади и уязвими рибни стопанства и чувствителни местообитания.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата