RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 22 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő stratégia

Az Európai Unió (EU) az Európán belüli biológiai sokféleség elkövetkezendő évtized alatti védelmét és állapotának javítását célzó stratégiát fogad el. Ez a stratégia hat célkitűzést határoz meg, amelyek a biológiai sokféleség csökkenésének főbb tényezőire terjednek ki, és amelyek lehetővé fogják tenni a természetre kifejtett legjelentősebb terhelés enyhítését.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2011. június 3.) – Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia [COM(2011) 244 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

E stratégia célja, hogy 2020-ig megakadályozza a biológiai sokféleség csökkenését és az ökoszisztémák romlását az Unióban; ehhez hat kiemelt célkitűzést határoz meg. Ez a stratégia az Európa 2020 stratégia – konkrétan az „Erőforrás-hatékony Európa” elnevezésű kiemelt kezdeményezés – szerves részét képezi.

1. célkitűzés: a természet megőrzése és helyreállítása

Az Uniónak gondoskodnia kell a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv megfelelőbb alkalmazásáról. Ez a két irányelv alkotja az Unió biológiai sokféleséggel kapcsolatos politikájának gerincét. Az irányelvek eddig jelentős sikereket tettek lehetővé, például a Natura 2000 létrehozását, amely a világ legnagyobb, 750 000 km2-nél nagyobb kiterjedésű védett területet tömörítő hálózata. Az előrelépés azonban még nem kielégítő az európai jelentőséggel bíró élőhelyek és fajok kedvező védettségi helyzetének eléréséhez. A stratégia első célkitűzésének megvalósításához a tagállamoknak megfelelőbben kell alkalmazniuk a hatályos jogszabályokat, a szükséges erőforrások befektetésével gondoskodniuk kell különösen a Natura 2000 területek szabályozásáról és helyreállításáról. Ezek a fellépések hozzájárulnak ahhoz, hogy 2020-ig mérséklődjön a biológiai sokféleség csökkenése és lehetővé váljon a helyreállítása.

2. célkitűzés: az ökoszisztémák és szolgáltatásaik fenntartása és helyreállítása

A „zöld” infrastruktúra betelepítése, a romlásnak indult ökoszisztémák legalább 15%-ának 2020-ig történő helyreállítása, valamint az ökoszisztémák és szolgáltatásaik összességében vett csökkenésének elkerülését célzó kezdeményezés 2015-ig történő kidolgozása lényeges intézkedés lesz az ökoszisztéma-szolgáltatások (például növénykultúrák méhek általi beporzása) megőrzéséhez és javításához.

3. célkitűzés: a mezőgazdaság és az erdészet fenntarthatóságának biztosítása

A KAP keretében előirányzott eszközöknek 2020-ig hozzá kell járulniuk a biológiai sokféleséggel kapcsolatos intézkedések hatálya alá tartozó, mezőgazdasági célra hasznosított földterületek (legelők, szántóföldek és állandó kultúrák) növeléséhez.

2020-ig erdőgazdálkodási tervek, illetve azokkal egyenértékű eszközök hatályba léptetésére kerül sor valamennyi köztulajdonban lévő vagy egy bizonyos méretet meghaladó erdőre és erdőgazdaságra vonatkozóan. E terveknek és eszközöknek fenntartható erdőgazdálkodást kell lehetővé tenniük ahhoz, hogy az Unió vidékfejlesztési politikája keretében finanszírozhatók legyenek.

A fenntartható gazdálkodási mód biztosítása érdekében e két ágazatban elfogadott intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a stratégia 1. és 2. célkitűzésének megvalósításához is.

4. célkitűzés: a halászati erőforrások fenntartható kiaknázásának biztosítása

A közös halászati politika keretében elfogadott intézkedéseknek 2015-ig lehetővé kell tenniük a legnagyobb fenntartható hozam (Maximum Sustainable Yield; MSY) elérését. Ehhez elengedhetetlen az életkor és a méret szerinti megoszlás tekintetében egészséges állományú populációk elérése. Annak köszönhetően, hogy a halászati gazdálkodás más állományokra, fajokra és ökoszisztémákra nem gyakorol számottevő kedvezőtlen hatást, 2020-ig megvalósulhat a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv által előírt jó környezeti állapot.

5. célkitűzés: az invazív idegen fajok elleni küzdelem

Az akvakultúrában idegen és helyi szinten hiányzó fajok hasznosítására vonatkozó jogszabályok kivételével nincs kifejezetten az invazív idegen fajok elleni küzdelemre irányuló, átfogó uniós szakpolitika. Ezek a fajok azonban tényleges fenyegetést jelentenek az európai biológiai sokféleségre. Az újabb fajok megjelenésének elkerülése érdekében tehát ezeket a fajokat nyilvántartásba kell venni, el kell különíteni vagy meg kell semmisíteni, illetve ellenőrizni kell a betelepedésüket. Ennek érdekében a Bizottság az invazív idegen fajok elleni küzdelem során felmerülő szakpolitikai hiányosságokat célzott jogalkotási eszköz kidolgozásával pótolja.

6. célkitűzés: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos globális válság kezelése

Az Uniónak fokozottabban hozzá kell járulnia a biológiai sokféleség globális csökkenése elleni küzdelemhez azáltal, hogy betartja az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezményét aláíró felek 2010-ben, Nagojában megrendezett 10. konferenciáján tett kötelezettségvállalásokat. Ezen a konferencián az Unió a következőkre vállalt kötelezettséget:

  • a 2011–2020 közötti időszakra szóló, a biológiai sokféleséggel kapcsolatos globális stratégiai terv célkitűzéseinek megvalósítása;
  • a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és a használatukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv végrehajtása; és
  • a globális biológiai sokféleség védelme jelentette kihívás szintjéhez igazodó kiegészítő finanszírozási források mozgósítása.

Háttér

A stratégia az Unió vezetői által 2010 márciusában tett két fontos kötelezettségvállalásra válaszol, az egyik a biológiai sokféleség csökkenésének 2020-ig történő megakadályozása, a másik az Unión belüli biológiai sokféleség és ökoszisztéma-szolgáltatások 2050-ig történő védelme, értékelése és helyreállítása.

Utolsó frissítés: 09.12.2011

Lásd még

  • Az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezménye (EN) (FR)
  • A Biológiai Sokféleség Európai Információs Rendszere (EN)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére