RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yttre förbindelser och utvidgningen

Havsfrågor och fiske

EU:s medlemsstater måste dela på en resurs som är mycket föränderlig och ofta överutnyttjas. För att fiskerisektorn ska kunna överleva krävs att gemensamma bestämmelser tillämpas även utanför gemenskapens vatten. Därför förhandlar Europeiska kommissionen för EU:s räkning fram bilaterala fiskeavtal med tredjeländer, deltar i olika regionala fiskeorganisationer och deltar i arbetet med att utarbeta internationella avtal.
Dessutom är det ett absolut krav att de länder som kandiderar till medlemskap i EU antar den gemensamma fiskerilagstiftningen för att få ansluta sig till unionen.

Se även

  • För ytterligare information, Utvidgningen
  • Internationella avtal (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början