RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vonkajšie vzťahy a rozširovanie

Námorné záležitosti a rybné hospodárstvo

Členské štáty Európskej únie sa musia deliť o mimoriadne premenlivé a často nadmerne obmedzené zdroje. Prežitie odvetvia rybného hospodárstva si vyžaduje uplatňovanie spoločných pravidiel mimo vôd Spoločenstva. Z tohto dôvodu rokuje Európska komisia v mene Európskej únie o dvojstranných dohodách o rybnom hospodárstve s tretími krajinami, zapája sa do rozličných oblastných rybolovných organizácií (ORO) a podieľa sa na vytváraní medzinárodných dohôd.
Prijatie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti rybného hospodárstva zo strany žiadateľských krajín je preto podmienkou ďalšieho úspechu v ich procese získania členstva v EÚ.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok