RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Stosunki zewnętrzne i rozszerzenie

Gospodarka morska i rybołówstwo

Państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą współdzielić niezwykle mobilne i często nadmiernie wykorzystywane zasoby. Przetrwanie sektora rybołówstwa wymaga wdrożenia wspólnych zasad poza wodami Wspólnoty. Z tego względu Komisja Europejska w imieniu Unii Europejskiej negocjuje dwustronne porozumienia rybackie z krajami trzecimi, uczestniczy w szeregu regionalnych organizacji rybackich (ROR) oraz przyczynia się do konstruowania porozumień międzynarodowych.
W tym kontekście przyjęcie przez kraje kandydujące wspólnotowego prawodawstwa w zakresie rybołówstwa stanowi warunek konieczny pomyślnego procesu przystąpienia do UE.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony