RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Buitenlandse betrekkingen en uitbreiding

Maritieme Zaken En Visserij

De lidstaten van de Europese Unie moeten een uiterst mobiele en vaak overgeëxpoiteerde hulpbron met elkaar delen. De visserijsector kan slechts overleven indien ook voor de niet communautaire wateren gemeenschappelijke regels ten uitvoer worden gelegd. Derhalve voert de Commissie, namens de Unie, met derde landen onderhandelingen over bilaterale visserijovereenkomsten, maakt zij deel uit van diverse regionale visserijorganisaties (RVO’s) en verleent zij haar medewerking aan de opstelling van internationale overeenkomsten.
De succesvolle voltooiing van de toetredingsprocedure van de kandidaat-lidstaten is trouwens onlosmakelijk gekoppeld aan de overname door deze landen van het acquis op het gebied van visserij.

Zie ook

  • Voor meer informatie zie Uitbreiding
  • Internationale Overeenkomsten (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven