RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Relazzjonijiet esterni u t-tkabbir

Affarijiet Marittimi u s-Sajd

L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jridu jaqsmu bejniethom riżorsa estremament mobbli u kultant użata eċċessivament. Is-salvazzjoni tas-settur tas-sajd jirrikjedi l-implimentazzjoni ta' regoli komuni li jmorru lil hinn mill-ibħra tal-Komunità. Għal din ir-raġuni, f'isem l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea nnegozjat Ftehim bilaterali dwar is-sajd ma' pajjiżi terzi, tippartecipa f'organizzazzjonijiet reġjonali tas-sajd varji (ORS) u tikkontribwixxi lejn t-tfassil ta' Ftehim internazzjonali.
Għal dan il-għan, l-adozzjoni tal-liġijiet Komunitarji dwar is-sajd mill-pajjiżi applikanti huwa prerekwiżit għas-suċċess tal-proċess ta' sħubija tal-UE.

Ara wkoll

  • Għal aktar informazzjoni: Tkabbir
  • Ftehimiet internazzjonali (EN)
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna