RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vnější vztahy a rozšíření

Námořní záležitosti a rybolov

Členské státy Evropské unie musejí sdílet extrémně pohyblivé a často přespříliš využívané zdroje. Přežití odvětví rybolovu vyžaduje zavedení společných pravidel i mimo vody Společenství. Z tohoto důvodu Evropská komise vyjednává jménem Evropské unie dvoustranné dohody o rybolovu se třetími zeměmi, je v kontaktu s různými regionálními rybolovnými organizacemi (RRO) a přispívá k vypracování mezinárodních dohod.
Proto je nutné, aby kandidátské země přijaly právní předpisy Společenství o rybolovu, což je nezbytným předpokladem úspěchu procesu jejich začleňování do EU.

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky