RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 12 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A terroristák által elkövetett emberrablásokra vonatkozó információk megosztása

A jelen ajánlás célja, hogy véget vessen a terroristák által elkövetett emberrablásoknak. Ennek érdekében a Tanács általános információk gyűjtését, kapcsolatok létesítését és viták indítását javasolja. A Tanács felsorolja azokat az információkat, amelyeket a tagállamoknak egymás között meg kellene osztaniuk.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/562/EK ajánlása (2007. június 12.) a terrorista emberrablásokra vonatkozó információ megosztásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A tagállamoknak szembe kell nézniük azzal a kihívással, amelyet a terrorista csoportok által elkövetett emberrablások jelentenek. Az emberrablások felszámolása érdekében a Tanács azt javasolja a tagállamoknak, hogy osszák meg információikat.

Azon tagállamok tapasztalatait, ahol már előfordultak ilyen események, meg kell osztani, hogy ezáltal valamennyi tagállam képességei fejlődjenek. E célból a tagállamok az emberrablási ügyekkel kapcsolatos nem minősített információkat tartalmazó adatlapot továbbítanak egymásnak. Ezek az információk kizárólag a nemzetközi terrorizmushoz köthető ügyekre vonatkoznak, és az adatokat csak az ügy lezárása után küldik el.

Az információk átadása

A tagállamok a bűncselekményre, az áldozatokra és az emberrablókra vonatkozó információkat adják át egymásnak. A személyes adatokat a nemzeti jogszabályoknak megfelelően továbbítják.

A bűncselekményre vonatkozó információk a következők: a helyszín, az emberrablás kezdetének és végének napja és időpontja, az emberrablás módja, a bűncselekmény indítéka, valamint hogy az ügyben közvetítő közreműködött-e.

Az áldozatokra vonatkozó információk a következőkre terjednek ki: nemzetiségük, nemük, az adott országban való tartózkodásuk indoka és nyelvtudásuk.

A terroristákkal kapcsolatban a következő információkat kell átadni: ideológiájuk, a bűncselekményért felelős csoport, nemzetiségük, nyelvtudásuk, elkövetési módszerük és a közvélemény megszólítására használt tömegkommunikációs eszközök.

A terrorizmussal összefüggő információk európai szintű megosztásának feladatát a kapcsolattartó irodák látják el. Végül a tagállamok minden információt eljuttatnak az Europolhoz, és a megosztott adatok mennyiségének és jellegének függvényében felmérik, hogy célszerű-e egy adatbázist létrehozni.

A tagállamok az egymás közötti megosztás céljából jegyzéket készítenek a 2002. január 1-je után előfordult valamennyi emberrablásról, valamint a kapcsolattartók adatairól.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A 2007/562/EK ajánlásHL L 214., 2007.8.17.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2005/671/IB határozata (2005. szeptember 20.) a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről [Hivatalos Lap L 253., 2005. szeptember 29.]

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2004. június 16.) – A bűnüldözési ügynökségek információhoz való hozzáférésének növeléséről [COM(2004) 429 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé]

Utolsó frissítés: 25.10.2007
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére