RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 12 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sdílení informací o teroristických únosech

Cílem tohoto doporučení je skoncovat s teroristickými únosy. Za tím účelem Rada doporučuje shromáždit všeobecné informace, navázat kontakty a zahájit diskuze. Doporučení uvádí seznam informací, které by členské státy měly sdílet.

AKT

Doporučení Rady 2007/562/ES ze dne 12. června 2007 týkající se sdílení informací o teroristických únosech

PŘEHLED

Únosy páchané teroristickými skupinami představují výzvu, kterou členské státy musejí řešit. V zájmu ukončení únosů nabízí Rada pomoc a doporučuje členským státům sdílet informace.

Je třeba sdílet zkušenosti členských států s tímto typem situací, a tím zvýšit schopnosti každého zvlášť. Za tím účelem si členské státy předají soubor s neutajovanými informacemi v souvislosti s únosy. Tyto informace se budou týkat výhradně případů souvisejících s mezinárodním terorismem a budou předány až po uzavření případu.

Sdělovat si informace

Členské státy si předávají informace o trestných činech, obětech a únoscích. Osobní údaje budou předávány v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Informace o trestných činech: místo, datum a hodina zahájení a ukončení únosu, způsob provedení, důvod trestného činu a případné zapojení vyjednávače.

Požadované informace o rukojmích: jejich státní příslušnost, pohlaví, účel pobytu a jazyková vybavenost.

Předávané informace o teroristech: jejich ideologie, odpovědná skupina, státní příslušnost, jazyková vybavenost, způsob provedení a prostředek, kterým oslovili veřejnost.

Informace o terorismu na evropské úrovni jsou sdíleny prostřednictvím sítě styčných úřadů. Členské státy sdělují veškeré informace Europolu a v závislosti na objemu a povaze sdílených údajů ověřují vhodnost vytvoření databáze.

Členské státy vypracují seznam všech únosů, k nimž došlo po 1. lednu 2002, jakož i seznam kontaktních údajů, a tyto seznamy si předají.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Doporučení 2007/562/ES

--

Úř. věst. L 214 ze dne 17. 8. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2005/671/JVV ze dne 20. září 2005 o sdílení informací a spolupráci týkající se teroristických trestných činů (Úř. věst. L 253 ze dne 29.9.2005)

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 16. června 2004 s názvem „Pro lepší přístup odpovědných úřadů k informacím v zájmu udržení veřejného pořádku a dodržování zákonů“ (KOM(2004) 429 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 25.10.2007
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky