RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 12 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A bűnüldöző hatóságok közötti információcsere egyszerűsítése

E kerethatározat célja, hogy egyszerűsítse a tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti információcserét. A madridi merényleteket követően elfogadott dokumentum új jogi keretet határoz meg, amely hatékonyabbá teszi az információk továbbítását például azáltal, hogy a Közösségen belül egységes válaszadási határidőt vezet be, amelyen belül egy bűnüldöző hatóságnak válaszolnia kell a megkeresésre.

JOGI AKTUS

A Tanács 2006/960/IB kerethatározata (2006. december 18.) az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről [Hivatalos Lap L 386., 2006.12.29.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A bűnüldöző hatóságok * az alábbi tevékenységek során cserélhetnek információkat *:

 • saját feladatkörük ellátása;
 • bűnügyi nyomozás *, illetve bűnüldözési operatív művelet *.

Az információcsere jogi keretei

Az információcsere történhet bármely, már létező nemzetközi együttműködési csatornán. A közölt információkat az Europol és az Eurojust részére is továbbítani kell, ha azokra az említett szervezeteknek szükségük van saját feladatköreik ellátása során.

A kérelmező bűnüldöző hatóság köteles közölni a megkeresett bűnüldöző hatósággal az információkérés tényszerű indokait. Az információcsere ezután azon adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik, amelyek

 • a nemzetközi együttműködési csatornára;
 • illetve közvetlen információcsere esetén a megkeresett tagállamban érvényesek.

A válaszadási határidő egy hét (sürgős esetben 8 óra) az olyan információk esetében, amelyek az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében említett bűncselekményekhez kapcsolódnak (amelyekre a kettős büntethetőség szabályát nem kötelező alkalmazni), és amelyek a megkeresett hatóság számára közvetlenül hozzáférhető adatbázisban találhatók. Egyéb esetekben a válaszadási határidő legfeljebb 14 nap.

A különböző tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti információtovábbítás feltételei nem lehetnek szigorúbbak, mint egy adott tagállam saját bűnüldöző hatóságai közötti információcsere esetében.

A fentiek mellett lehetőség van spontán információcserére is. Ebben az esetben a bűnüldöző hatóság önkéntesen átadhatja az adott bűncselekmény megelőzése szempontjából lényeges és szükséges információkat.

Az információk továbbításának korlátozása

A kerethatározat nem kötelezi a bűnüldöző hatóságokat arra, hogy egy másik tagállam hatósága kérésének teljesítése céljából információkat gyűjtsenek, vagy azokat kényszerítő intézkedések útján szerezzék be. Nem teszi kötelezővé továbbá az igazságügyi hatóságok előtt bizonyítékként felhasználható információk szolgáltatását, bár lehetőséget ad arra, hogy az ilyen irányú felhasználást kifejezetten engedélyezzék (lásd 1. cikk (4) bekezdésének záró rendelkezése).

Ha két tagállam bűnüldöző hatóságai között olyan információk cseréjére kerül sor, amelyek egy másik tagállamból vagy harmadik országból származnak, akkor a művelet végrehajtásához adott esetben előzetesen be kell szerezni a másik tagállam vagy a harmadik ország beleegyezését is.

Ha egy adott tagállam bűnüldöző hatóságai közötti információcseréhez egy igazságügyi hatóság engedélye szükséges, akkor az információk két tagállam bűnüldöző hatóságai közötti cseréjéhez az adott igazságügyi hatóság beleegyezését is meg kell szerezni.

A megkeresett bűnüldöző hatóság megtagadhatja az információ továbbítását, ha:

 • az információtovábbítás sérti a megkeresett tagállam alapvető érdekeit, akadályozza egy bűnügyi nyomozás lefolytatását, vagy nyilvánvalóan nem áll arányban a kérelmező bűnüldöző hatóság által megjelölt céllal, illetve annak szempontjából lényegtelen;
 • a kérelem olyan bűncselekményre vonatkozik, amely legfeljebb egy éves szabadságvesztéssel büntethető;
 • az illetékes igazságügyi hatóság azt nem engedélyezi.

A tagállamok abban az esetben köthetnek egymással új kétoldalú megállapodásokat, vagy alkalmazhatják a már hatályban lévőket, ha azok lehetővé teszik a kerethatározatban szabályozott információcsere feltételeinek könnyítését.

Háttér

E kerethatározat elfogadását az Európai Tanács kezdeményezte 2004. március 25-én, a madridi merényleteket követően tartott ülésén. A kerethatározat korszerűsíteni kívánja a tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti információcserét, ezért hatályon kívül helyezi a Schengeni Végrehajtási Egyezmény információtovábbításra (39. cikk) és spontán információcserére (46. cikk) vonatkozó rendelkezéseit.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Bűnüldöző hatóság: nemzeti rendőrség, vám- vagy más hatóság, amely bűncselekmények felderítésére, megelőzésére és kivizsgálására, valamint közhatalom gyakorlására és kényszerítő intézkedések meghozatalára jogosult.
 • Bűnügyi nyomozás: az eljárásnak az a szakasza, amelynek során egy vagy több azonosított, konkrét bűncselekményre vonatkozóan a tények, a gyanúsítottak és a körülmények megállapítása és azonosítása céljából intézkedések meghozatalára kerül sor.
 • Bűnüldözési operatív művelet: az eljárás bűnügyi nyomozásnak még nem minősülő szakasza, amelynek keretében a bűnüldöző hatóság bűncselekményre vagy bűnözői tevékenységre vonatkozó információkat gyűjt, dolgoz fel és elemez.
 • Információ vagy bűnüldözési operatív információ: bármilyen típusú, a bűnüldöző hatóságok illetve közigazgatási vagy magánszervek birtokában lévő információ, amely a bűnüldöző hatóságok számára kényszerítő intézkedések megtétele nélkül hozzáférhető.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2006/960/IB tanácsi határozat

2006.12.30.

2006.12.19.

HL L 386., 2006.12.29.

Utolsó frissítés: 15.04.2008
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére