RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vám 2013 (2008–2013)

Az Európai Unió tagállamainak vámigazgatásai kulcsszerepet töltenek be az Európai Közösség érdekeinek védelmében. Ezenkívül a Közösség polgárai és gazdasági szereplői számára a Közösség minden pontján azonos szintű védelmet biztosítanak. Ez a határozat a 2008–2013 közötti időszakra létrehozza a „Vám 2013” elnevezésű közösségi cselekvési programot. A program célja olyan páneurópai elektronikus vámkörnyezet létrehozásának támogatása, amely garantálja, hogy a vámügyi tevékenységek megfeleljenek a belső piac szükségleteinek, biztosítja a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmét, valamint fokozza a biztonságot és a védelmet.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 624/2007/EK határozata (2007. május 23.) a közösségi vámügyi cselekvési program (Vám 2013) létrehozásáról [Hivatalos Lap L 154., 2007.6.14.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Vám 2013 program célja, hogy támogatást nyújtson a részt vevő országok vámigazgatásai részére a jogszerű kereskedelem előmozdításához, valamint a vámeljárások egyszerűsítéséhez és felgyorsításához. A program végrehajtására 2008. január 1. és 2013. december 31. között kerül sor.

Célkitűzések

A Vám 2013 program főbb célkitűzései a következők:

  • olyan páneurópai elektronikus vámkörnyezet létrehozásának támogatása, amely garantálja, hogy a vámügyi tevékenységek megfeleljenek a belső piac szükségleteinek, biztosítja a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmét, valamint fokozza a biztonságot és a védelmet;
  • a modernizált Vámkódex (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) végrehajtásának elősegítése;
  • annak lehetővé tétele, hogy a vámigazgatások feladataik elvégzése során olyan hatékonysággal működjenek együtt, mintha egyetlen igazgatás részét képeznék;
  • a nemzetközi vámügyi együttműködés megerősítése az Unió vámigazgatásai és a harmadik országok vámhatóságai között az ellátási lánc biztonságával összefüggésben;
  • a bővítés előkészítése az érintett országok vámigazgatásaival folytatott ismeret- és tapasztalatcsere révén;
  • a harmadik országok, különösen a tagjelölt és a lehetséges tagjelölt országok, valamint az európai szomszédsági politika partnerországainak vámigazgatásaival folytatott együttműködés, valamint az információk és bevált gyakorlatok cseréjének javítása;
  • a vámrendszerek és vámellenőrzések egységesítése és egyszerűsítése a gazdasági szereplőkre háruló adminisztrációs terhek és megfelelési költségek csökkentése érdekében;
  • a bevált gyakorlatokra vonatkozó munkamódszerek meghatározása, kifejlesztése és alkalmazása.

Tevékenységek

A Vám 2013 program tevékenységei többek között a kommunikációs és információcsere-rendszerek, az összehasonlító elemzések, a szemináriumok és szakmai műhelyek, a projektcsoportok és irányítócsoportok, a munkalátogatások, a képzési tevékenységek és a monitoring területét érintik.

A programban való részvétel

A Vám 2013 program résztvevő országai az EU tagállamai. A programban való részvételre jogosultak továbbá az előcsatlakozási stratégiában részes tagjelölt országok, a lehetséges tagjelölt országok (a közösségi programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások létrehozását követően), valamint az európai szomszédsági politika egyes partnerországai is (amennyiben jogszabályaikat kellő mértékben közelítették, illetve a vonatkozó keretmegállapodásoknak megfelelően).

Költségvetési vonzatok

A Vám 2013 program a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret időtartamához igazodva hat évre szól. A közösségi költségvetés ehhez 328,8 millió EUR összeggel járul hozzá.

HÁTTÉR

A Vám 2013 a vámügyi területen létrehozott korábbi programok – különösen a Vám 2007 program – keretében megkezdett tevékenységeket folytatja, és alátámasztja az elektronikus vámrendszerek létrehozásának egyre növekvő jelentőségét.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
624/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 2007.7.4. HL L 154., 2007.6.14.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság Közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2005. április 6.) – Közösségi Vámügyi és Fiscalis programok (2013) [COM(2005) 111 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
Megelőlegezve a 2013-as Vámügyi utódprogramra (2007–2013) vonatkozó javaslatát, a Bizottság a Vám 2007 program folytatását javasolja. Úgy véli, hogy a Vámügyi program hozzájárul a fenntartható gazdasági növekedés célkitűzéséhez. A 2013. évi program egyik célkitűzése a külkereskedelem zökkenőmentes lefolyásának biztosítása, a nemzetközi ellátási lánc hatékony ellenőrzése mellett. A korábbi programokhoz hasonlóan a jelenlegi tevékenységek elősegítik a belső piac zökkenőmentes működését, miközben előkészítik és biztosítják a közösségi vámjogszabályok közös végrehajtását. Az új programnak továbbá megoldást kell kínálnia az új kihívásokra és a folyamatban lévő változásokra többek között a biztonság (külső határigazgatás és a nemzetközi ellátási lánc egészének ellenőrzése), az elektronikus vámügyi környezet létrehozása, valamint a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás elleni küzdelem terén.

Az Európai Parlament és a Tanács 253/2003/EK határozata (2003. február 11.) a közösségi vámügyi cselekvési program (Vám 2007) elfogadásáról [Hivatalos Lap L 36., 2003.2.12.].
A 2003–2007 közötti időszakra vonatkozó Vám 2007 program célja a tagállamok által a belső piac hatékony működésének biztosítása érdekében a vámigazgatás területén vállalt tevékenységek támogatása és kiegészítése. A határozatot 2008. január 1-jén hatályon kívül helyezik.

Utolsó frissítés: 14.06.2007
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére