RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Polis- och tullsamarbete

Rättvisa, frihet och säkerhet

För att skydda medborgarna mot brottslighet fordras ett bättre samarbete och informationsutbyte mellan medlemsländernas brottsbekämpande organ. Det är särskilt viktigt att samarbetet mellan de nationella polis- och tullmyndigheterna trappas upp så att brott bekämpas effektivt såväl på lokal nivå som på europeisk nivå.
Den ömsesidiga hjälpen mellan polismyndigheterna grundar sig på organ som Europol och Europeiska polisakademin. Tullsamarbetet är baserat på Neapel II-konventionen.
För att uppnå de mål som fastställs för polis- och tullsamarbetet har olika instrument dessutom tagits i bruk, bl.a. det särskilda programmet för att förebygga och bekämpa kriminalitet, programmet Tull 2013 och den moderniserade tullkodexen.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början