RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Policajná a colná spolupráca

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

Ochrana občanov si vyžaduje lepšiu vzájomnú pomoc a výmenu informácií medzi agentúrami členských štátov na presadzovanie práva. Je nevyhnutné, aby sa spolupráca medzi vnútroštátnou políciou a colnými orgánmi intenzívnejšie usilovala o účinný boj proti zločinu na miestnej, ako aj na európskej úrovni.
Vzájomná pomoc medzi policajnými službami je založená na orgánoch, ako je Europol a Európska policajná akadémia (Cepol). Colná spolupráca je založená na Neapolskom dohovore II.
Okrem toho sa zriadili rozličné nástroje na dosahovanie cieľov policajnej a colnej spolupráce. Medzi ne patrí osobitný program Prevencia a boj proti zločinu, program Colníctvo 2013 a modernizovaný colný kódex.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok