RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Politie- en douanesamenwerking

Justitie, vrijheid en veiligheid

De bescherming van de burger noopt tot meer onderlinge bijstand en uitwisseling van informatie tussen de rechtshandhavingsdiensten van de lidstaten. Het is met name van cruciaal belang dat nationale politiediensten en douaneautoriteiten intensiever met elkaar samenwerken om criminaliteit zowel op lokaal als op Europees niveau doeltreffend te kunnen bestrijden.
De onderlinge bijstand tussen de politiediensten verloopt via organen zoals Europol en de Europese politieacademie (Cepol). De douanesamenwerking berust op de overeenkomst Napels II.
Bovendien werden verschillende instrumenten ontwikkeld om de doelstellingen van de politiële en douanesamenwerking te verwezenlijken, waaronder het specifieke programma Preventie en bestrijding van criminaliteit, het programma Douane 2013 en het gemoderniseerde douanewetboek.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven