RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Полицейско и митническо сътрудничество

Правосъдие, свобода и сигурност

Защитата на гражданите изисква по-добро взаимно съдействие и обмен на информация между правоприлагащите агенции на държавите-членки. В частност, налага се сътрудничеството между националните полицейски и митнически власти да бъде ускорено за ефективната борба с престъпността на местно и на европейско ниво.
Взаимното съдействие между полицейските служби се базира на органи като Европол и Европейския полицейски колеж (Cepol). Митническото сътрудничество се базира на Конвенцията от Неапол ІІ.
В допълнение са въведени различни инструменти за постигане на целите за полицейско и митническо сътрудничество. Те включват конкретната програма „Превенция и борба срещу престъпността“, програмата „Митници 2013“ и модернизираният митнически кодекс.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата