RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vámügyi együttműködés Japánnal

Az Európai Uniónak (EU) és Japánnak kiterjedt kereskedelmi kapcsolatai vannak. A vámhatóságok közötti együttműködés nemcsak a kereskedelem liberalizációjához járul hozzá, de az ellátási lánc biztonságához, a szellemi tulajdonjog alkalmazásához és a csalás elleni harc sikerességéhez is.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008/202/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Közösség és a Japán Kormány közötti, együttműködésről és vámügyekben történő kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló megállapodás megkötéséről [Hivatalos Lap L 62., 2008.3.6.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Vámügyi együttműködés

Ez az egyezmény a vámügyi jogszabályok minden területét lefedő együttműködést fektet le.

Ezt az együttműködést a kommunikációs csatornák létrehozásával és a vámhatóságok * közötti összehangolt munka bevezetésével kell elérni.

A felek vállalják, hogy elősegítik a kereskedelmi ügyletek létrejöttét, és egyúttal növelik a biztonságot. Az egyezmény kiemelt célja a vámügyben alkalmazott technológiák és eljárások javítása. Ezzel az együttműködés kétoldali megerősítését és a nemzetközi intézményeken belüli javítását kívánják elérni.

Kölcsönös igazgatási segítségnyújtás

Ez az egyezmény a hatóságok közötti kétféle segítségnyújtást határoz meg a jogsértő vámügyi tevékenységek esetére:

  • segítségnyújtás kérésre: ez a forma az áruk importját és exportját érintő vámügyi eljárásokra és az import-export jogszerűségére, a gyanús személyekre, a tárolás helyére és az áruk szállítására vonatkozik;
  • spontán segítségnyújtás: ez a forma kifejezetten a gazdaságot, a közbiztonságot és közegészséget fenyegető eseményekre vonatkozik. Amennyiben a másik fél érdekelt, az erre felkért hatóság * minden információt megad az adott tevékenységre, forrásokra és módszerekre, árukra, személyekre és közlekedési eszközökre vonatkozóan.

Formai szempontok és a segítségnyújtási kötelezettségre vonatkozó kivételek

A kérelmek írásban nyújtandók be, egy mindkét hatóság által beszélt nyelven. Sürgős esetben a szóbeli kérelem megelőzheti az írott kérelmet.

A kérelem átfutásának elősegítésére a kérelmező hatóság * elegendő információt szolgáltat a kérelmezett intézkedésre, illetve a kérelem tárgyára és okára vonatkozóan. Információkat szolgáltat továbbá a gyanús személyekről, a vonatkozó jogszabályokról, a releváns tényekről és az addig folytatott kivizsgálásokról.

A segítségnyújtási kérelem teljesítése érdekében a felkért hatóság a már rendelkezésére álló információkat rendelkezésre bocsátja vagy további szükséges kivizsgálásokat végez. A megtett intézkedésekről egyeztetni kell a kérelmező hatósággal.

Ha nem lehetséges eleget tenni egy kérelemnek, haladéktalanul értesíteni kell a kérelmező hatóságot, és tájékoztatni kell az okokról is.

A kérelmet el lehet utasítani vagy el lehet halasztani. Amennyiben kérdésessé válik egy állam szuverenitása, biztonsága, közrendje vagy államérdeke, feltételekhez is lehetséges kötni a kérelmet. Ez különösen akkor igaz, ha a kiadott információ biztonsága nem garantálható.

A továbbított adatok bizalmasak, és a kérelmező hatóság országa szerinti jogszabályok szerinti védelem illeti meg őket. Az információk azonban felhasználhatók bizonyítékként egy vizsgálat keretein belül.

Az egyezmény megfelelő működéséért egy vám-együttműködési vegyes bizottság felel.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Vámhatóság: Japánban a pénzügyminisztérium, az Unióban pedig a Bizottság illetékes szervei, illetve a tagállamok vámhatóságai.
  • Kérelmező hatóság: a szerződő felek egyikének vámhatósága, amely az egyezmény alapján segítségnyújtásért folyamodik.
  • Felkért hatóság: a szerződő felek egyikének vámhatósága, amelyhez az egyezmény alapján segítségnyújtásért folyamodnak.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

2008/202/EK tanácsi határozat

2008.1.28.

HL L 62., 2008.3.6.

Utolsó frissítés: 18.05.2011

Lásd még

  • Az Adóügyi és Vámuniós (DE) (EN) (FR) Főigazgatóság és az Európai Bizottság weboldala
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére