RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 11 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárás

Az Európai Unió tagállamai, Izland és Norvégia között egy olyan megállapodás jön létre, amelynek célja, hogy egy átadási rendszer segítségével felgyorsítsa a gyanúsítottak és elítéltek átadását, és hatékonyabban ellenőrizze az elfogatóparancsok végrehajtásáról szóló határozatokat.

JOGI AKTUS

A Tanács 2006/697/EK határozata (2006. június 27.) az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló megállapodás aláírásáról [Hivatalos Lap L 292., 2006.10.21.].

ÖSSZEFOGLALÓ

E megállapodásnak az a célja, hogy javítsa az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti, büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködést. Konkrétabb célja az, hogy egy átadási rendszer segítségével felgyorsítsa a gyanúsítottak és elítéltek átadását, és hatékonyabban ellenőrizze az elfogatóparancsok végrehajtásáról szóló határozatokat.

E megállapodással a Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak az alapvető jogok tiszteletben tartására, a személyes adatok védelmére, valamint a diszkriminatív okok miatt gyanúsított személyek átadásának megtagadására. A Szerződő Felek kifejezésre juttatják a jogrendszerük felépítése és működése, valamint az iránti kölcsönös bizalmukat, hogy képesek tisztességes bírósági eljárás biztosítására.

Hatály

Elfogatóparancs a következő esetekben bocsátható ki:

  • legalább 12 hónap szabadságvesztés-büntetéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel büntetendő cselekmények esetén; vagy
  • legalább 4 hónapig terjedő szabadságvesztésről szóló ítélet vagy legalább ennyi ideig terjedő szabadságelvonással járó intézkedés meghozatala esetén.

Azon cselekmények, amelyekre vonatkozóan elfogatóparancs kibocsátására került sor, az elfogatóparancs végrehajtása szerinti tagállamban (a végrehajtó államban) is bűncselekménynek minősülnek; a Szerződő Felek nyilatkozata esetén kivételt képeznek a legalább 3 év szabadságvesztés-büntetéssel járó, különösen súlyos bűncselekmények (például a terrorizmus, az emberkereskedelem és a gyermekpornográfia).

Eljárás

Az elfogatóparancs a keresett személy személyazonosságára vonatkozó adatokat, a kibocsátó hatóság elérhetőségét, a kiszabott büntetést és a bűncselekmény jellegét tartalmazza. A személyre nézve figyelmeztető jelzést kell kiadni a Schengeni Információs Rendszerben (SIS), vagy amennyiben ez nem lehetséges, az Interpolnak (EN) (ES) (FR).

A személy a letartóztatásakor tájékoztatást kap az elfogatóparancsról és tartalmáról, valamint arról, hogy beleegyezhet a kibocsátó hatóságnak történő átadásába, illetve arról, hogy joga van védő vagy tolmács igénybevételéhez. A személyt fogva lehet tartani vagy ideiglenesen szabad lábra lehet bocsátani (a szökésének elkerülését célzó intézkedések meghozatala esetén).

Ha a személy beleegyezik az átadásába, a következő tíz napon belül sor kerül az elfogatóparancs végrehajtásáról szóló határozat meghozatalára. Beleegyezése hiányában a határozat meghozatalára a letartóztatástól számított hatvan napon belül kerül sor.

A személy átadására az elfogatóparancs végrehajtásáról szóló határozatot követő tíz napon belül kerül sor, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a hatóságok megállapodása szerinti időpontot követő tíz napon belül. Ha a személy a határidők lejárta után még mindig fogságban van, szabadon kell bocsátani.

A megállapodás Szerződő Felei kötelezettséget vállalnak arra, hogy azzal a feltétellel engedélyezik a területükön történő átszállítást, ha tájékoztatták a személy személyazonosságáról, az elfogatóparancs meglétéről, valamint a bűncselekményről.

Valamennyi költség az elfogatóparancsot kibocsátó államot terheli. A végrehajtó állam területén az elfogatóparancs végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek viszont ezt az államot terhelik.

A megtagadás okai

Az igazságügyi hatóságok kötelesek megtagadni az elfogatóparancs végrehajtását, ha az elfogatóparancs alapjául szolgáló bűncselekmény közkegyelem alá esik, ha a személy ugyanazokért a cselekményekért kiszabott büntetését tölti vagy már letöltötte, vagy ha a személy az életkora miatt nem vonható büntetőjogi felelősségre.

A megállapodás ezenkívül felsorol számos olyan okot, amelyek miatt az államok szabadon megtagadhatják az elfogatóparancs végrehajtását (ha a személy ellen hasonló cselekmények miatt büntetőeljárás folyik a végrehajtó államban).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2006/697/EK tanácsi határozat

2006.6.27.

HL L 292., 2006.10.21.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2002/584/IB kerethatározata (2002. június 13.) az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról [Hivatalos Lap L 190., 2002.7.18.].

Utolsó frissítés: 09.12.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére