RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Εποπτεία των καταδικασθέντων ή υπό όρους απολυθέντων

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο ενθαρρύνει την αναγνώριση και την εποπτεία μέτρων αναστολής και εναλλακτικών κυρώσεων μεταξύ των κρατών μελών. Καθορίζει επίσης τους κανόνες εποπτείας ποινών με αναστολή, εναλλακτικών κυρώσεων και καταδίκης υπό όρους. Αποβλέπει στην ενίσχυση των προοπτικών επανένταξης του καταδικασθέντος στην κοινωνία, στην πρόληψη των υποτροπών και στην προστασία των θυμάτων.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους με σκοπό την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων [Βλέπε πράξη(-εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο αποβλέπει στην επέκταση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων στην εκτέλεση των μη στερητικών της ελευθερίας ποινών. Καθορίζει τους κανόνες που πρέπει να ακολουθεί κάθε κράτος μέλος για να εποπτεύει τα μέτρα αναστολής και τις εναλλακτικές κυρώσεις που εκδόθηκαν από άλλο κράτος μέλος.

Η απόφαση-πλαίσιο ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεργάζονται περαιτέρω, να καταχωρίζουν στα εθνικά μητρώα τους την ανάληψη από αυτά της εποπτείας μέτρων αναστολής και εναλλακτικών κυρώσεων, καθώς και να προστατεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Πεδίο εφαρμογής

Η απόφαση-πλαίσιο εφαρμόζεται στην αναγνώριση των αποφάσεων και στην εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων. Δεν αφορά ούτε την εκτέλεση των ποινών ούτε των στερητικών της ελευθερίας μέτρων ούτε την αναγνώριση και την εκτέλεση των χρηματικών κυρώσεων και των αποφάσεων δήμευσης.

Τα κράτη μέλη δύνανται να αρνηθούν να αναγνωρίσουν μια δικαστική απόφαση, να εποπτεύσουν μέτρο αναστολής ή εναλλακτική κύρωση, όταν με αυτές εισάγονται διακρίσεις. Επίσης, τα κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν ή να συνεχίζουν να εφαρμόζουν συμφωνίες ή διακανονισμούς, στο μέτρο που αυτοί διευκολύνουν την εποπτεία των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων. Υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Μέτρα αναστολής και εναλλακτικές κυρώσεις

Τα κράτη μέλη εποπτεύουν για την εφαρμογή αποφάσεων που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα, οι οποίες υποχρεώνουν τον καταδικασθέντα:

 • να ενημερώνει τη σχετική αρχή σχετικά με τυχόν αλλαγή της διαμονής ή του τόπου εργασίας του·
 • να μην εισέρχεται σε κάποιους συγκεκριμένους τόπους·
 • να μην εγκαταλείπει το έδαφος του κράτους εκτέλεσης·
 • να ακολουθεί τα μέτρα που αφορούν τον τρόπο ζωής, τη διαμονή, την εκπαίδευση και κατάρτιση, κ.λ.π.·
 • να δίδει «το παρών» κατά τακτά διαστήματα στη σχετική αρχή·
 • να αποφεύγει την επαφή με συγκεκριμένα πρόσωπα και αντικείμενα·
 • να αποκαταστήσει τη ζημία που προκλήθηκε από την τέλεση του αδικήματος·
 • να αναλάβει κοινωφελή υπηρεσία·
 • να συνεργαστεί με επιμελητή αρμόδιο για την επιτήρησή του ή με τον αρμόδιο εκπρόσωπο της υπηρεσίας κοινωνικής πρόνοιας·
 • να υποβληθεί σε θεραπευτική αγωγή ή πρόγραμμα απεξάρτησης.

Ο παρών κατάλογος είναι ενδεικτικός. Τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιούν στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου τον κατάλογο άλλων μέτρων ή κυρώσεων που προτίθενται να εποπτεύουν.

Αρμόδιες αρχές

Τα στοιχεία της αρμόδιας αρχής πρέπει να διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου. Η αρχή αυτή μπορεί να είναι μη δικαστική, εφόσον διαθέτει αντίστοιχες εξουσίες δυνάμει του εθνικού δικαίου. Εάν λαμβάνεται απόφαση από αρμόδια αρχή πλην δικαστηρίου, πρέπει να προβλέπεται ότι η απόφαση μπορεί να επανεξετάζεται από δικαστήριο ή άλλο ανεξάρτητο όργανο δικαστικού χαρακτήρα. Το Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο στη συνέχεια να θέσει τα εν λόγω στοιχεία των αρχών στη διάθεση της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Προσαρμογή των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων

Εάν η φύση ή η διάρκεια των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων δεν αντιστοιχούν με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης, το εν λόγω κράτος μπορεί να τις προσαρμόζει αναλόγως. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αντιστοιχούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό προς τα μέτρα που έχουν επιβληθεί στο κράτος έκδοσης. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί η φύση ή η διάρκεια των μέτρων να είναι έχει αυστηρότερο χαρακτήρα ή μεγαλύτερη διάρκεια από αυτά που επεβλήθησαν αρχικά. Το κράτος έκδοσης πρέπει να ενημερώνεται γραπτώς για οποιαδήποτε προσαρμογή.

Διπλό αξιόποινο

Τα αδικήματα που τιμωρούνται στο κράτος έκδοσης με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, διαρκείας τριών τουλάχιστον ετών, δεν απαιτούν έλεγχο του διπλού αξιοποίνου. Πρόκειται ιδίως για τα ακόλουθα αδικήματα : συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων, παιδική πορνογραφία, παράνομη διακίνηση οργάνων, ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών, λαθρεμπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών, δωροδοκία, εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, ρατσισμό και ξενοφοβία, εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, απαγωγή, κιβδηλεία, βιασμό, κ.λ.π.

Για τα άλλα αδικήματα, το κράτος εκτέλεσης μπορεί να εξαρτήσει την αναγνώριση της δικαστικής απόφασης ή της απόφασης αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, καθώς και την εποπτεία των μέτρων και των κυρώσεων, από τον όρο ότι η απόφαση αφορά πράξεις οι οποίες συνιστούν επίσης αδίκημα σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

Λόγοι άρνησης, προθεσμία και έξοδα

Το κράτος εκτέλεσης δύναται να αρνηθεί να αναγνωρίσει μια δικαστική απόφαση ή ένα μέτρο αναστολής, ή να εποπτεύσει εκδοθέντα μέτρα ή κυρώσεις εάν:

 • η βεβαίωση είναι ελλιπής ή δεν αντιστοιχεί στη δικαστική απόφαση ή στο μέτρο αναστολής·
 • δεν πληρούνται τα κριτήρια διαβίβασης της δικαστικής απόφασης ή του μέτρου αναστολής·
 • η αναγνώριση και η εποπτεία είναι αντίθετες με την αρχή non bis in idem·
 • η δικαστική απόφαση αφορά πράξη που δεν συνιστά αδίκημα σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, πλην της περίπτωσης όπου η πράξη αφορά φορολογικά, τελωνειακά και συναλλαγματικά θέματα·
 • έχει επέλθει παραγραφή της ποινικής δίωξης σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο·
 • η εποπτεία είναι αδύνατη λόγω της ασυλίας που προβλέπεται από το εθνικό του δίκαιο·
 • το καταδικασθέν πρόσωπο δεν μπορεί να θεωρηθεί, λόγω ηλικίας, ότι υπέχει ποινική ευθύνη για την πράξη βάσει της οποίας έχει εκδοθεί η δικαστική απόφαση·
 • το καταδικασθέν πρόσωπο δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη δίκη, εκτός αν εκλητεύθη προσωπικά, αν είχε εξουσιοδοτήσει νόμιμο εκπρόσωπο ή, κατόπιν της έκδοσης αποφάσεως, δεν αμφισβήτησε την απόφαση ή ζήτησε επανεκδίκαση ή άσκησε έφεση·
 • η δικαστική απόφαση ή το μέτρο αναστολής ορίζει ιατρική αγωγή, την οποία το κράτος εκτέλεσης δεν δύναται να διασφαλίσει·
 • το μέτρο ή η κύρωση έχει διάρκεια μικρότερη των 6 μηνών·
 • βάσει του δικαίου του, το αδίκημα διαπράχθηκε στο έδαφός του.

Εξήντα ημέρες μετά από την παραλαβή της δικαστικής απόφασης ή της απόφασης αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους και της βεβαίωσης, το κράτος εκτέλεσης ενημερώνει εγγράφως το κράτος έκδοσης εάν αναγνωρίζει τη δικαστική απόφαση ή την απόφαση αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους και εάν αναλαμβάνει την εποπτεία της εκτέλεσης. Τέλος, η αμνηστία μπορεί να χορηγηθεί τόσο από το κράτος έκδοσης όσο και από το κράτος εκτέλεσης. Το κράτος εκτέλεσης ενημερώνει γραπτώς το κράτος έκδοσης για μία τέτοια απόφαση.

Τα έξοδα που απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου βαρύνουν το κράτος εκτέλεσης, εκτός από τα έξοδα που προέκυψαν αποκλειστικά στο έδαφος του κράτους έκδοσης.

Υποχρεώσεις όταν είναι αρμόδιο το κράτος εκτέλεσης ή το κράτος έκδοσης

Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης ενημερώνει την αρχή του κράτους έκδοσης εγγράφως για κάθε απόφαση που τροποποιεί ή ακυρώνει τα μέτρα αναστολής ή τις εναλλακτικές κυρώσεις, ανακαλεί την αναστολή της εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης ή την απόφαση για υπό όρους απόλυση, επιβάλλει στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, καθώς και κάθε απόφαση που αφορά την εκπνοή των μέτρων αναστολής ή της εναλλακτικής κύρωσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το κράτος εκτέλεσης ενημερώνει το κράτος έκδοσης εγγράφως για τη διαβίβαση της δικαστικής απόφασης ή της απόφασης αναστολής της εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους και της βεβαίωσης σε αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση και την εποπτεία τους. Επιπλέον, το κράτος εκτέλεσης ενημερώνει το κράτος έκδοσης ότι είναι αδύνατη η εκτέλεση της ποινής αν ο κατάδικος δεν μπορεί να εντόπισθεί στο έδαφός του.

Εάν το κράτος έκδοσης έχει δικαιοδοσία για τη μελλοντική απόφαση, το κράτος εκτέλεσης του κοινοποιεί πορίσματα που απαιτούν την αναστολή της εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης ή την αναστολή της απόφασης για απόλυση υπό όρους, ή την επιβολή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας. Εξάλλου, το κράτος εκτέλεσης παρέχει όλα τα απαραίτητα γεγονότα που το κράτος έκδοσης ζητεί να του παρασχεθούν. Το κράτος έκδοσης υποχρεούται να κοινοποιεί στο κράτος εκτέλεσης πληροφορίες σχετικά με ληφθείσες αποφάσεις που αφορούν την ανάκληση της αναστολής της εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης ή της απόφασης για απόλυση υπό όρους, την επιβολή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας και την εκπνοή των μέτρων αναστολής ή της εναλλακτικής κύρωσης.

Εάν το καταδικασθέν πρόσωπο εξαφανισθεί ή δεν έχει πλέον τη νόμιμη διαμονή του στο κράτος εκτέλεσης, η αρμόδια αρχή του κράτους αυτού μπορεί να μεταβιβάζει τη δικαιοδοσία της στην αρχή του κράτους έκδοσης. Αυτό ισχύει επίσης σε περίπτωση όπου διεξαχθεί στο κράτος έκδοσης νέα ποινική διαδικασία κατά του καταδικασθέντος προσώπου.

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο, αντικαθιστά τις αντίστοιχες διατάξεις της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1964 περί επιτηρήσεως των υπό όρους καταδικασθέντων ή απολυθέντων προσώπων.

Βασικοί όροι της πράξης
 • Δικαστική απόφαση : τελεσίδικη απόφαση ή διαταγή δικαστηρίου του κράτους έκδοσης με την οποία επιβάλλεται κατά φυσικού προσώπου ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας, ποινή με αναστολή ή καταδίκη υπό όρους, ή εναλλακτική κύρωση.
 • Ποινή με αναστολή : ποινή στέρησης της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας η εκτέλεση των οποίων αναστέλλεται υπό όρους, εν όλω ή εν μέρει, κατά την έκδοση της απόφασης, διά της επιβολής ενός ή περισσότερων μέτρων αναστολής.
 • Καταδίκη υπό όρους: μια απόφαση, στην οποία η επιβολή ποινής αναβλήθηκε υπό όρους διά της επιβολής ενός ή περισσότερων μέτρων αναστολής.
 • Εναλλακτική κύρωση : κύρωση, η οποία επιβάλλει υποχρέωση ή όρο, εκτός από ποινή στέρησης της ελευθερίας, μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας ή χρηματική ποινή.
 • Απόφαση αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους: τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή τελεσίδικη απόφαση αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσης η οποία διατάσσει απόλυση υπό όρους ή επιβάλλει μέτρα αναστολής.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ

16.12.2008

6.12.2011

ΕΕ L 337 της 16.12.2008

Πράξη(-εις) τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ

28.3.2009

28.3.2011

ΕΕ L 81 της 27.3.2009

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31.03.2009
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας