RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Reţea de puncte de contact cu privire la persoane vinovate de genocid şi crime împotriva umanităţii

Obiectivul acestei decizii este de a stabili o reţea de puncte de contact ale statelor membre ale Uniunii Europene (UE), pentru a îmbunătăţi cooperarea în ceea ce priveşte combaterea genocidului, a crimelor împotriva umanităţii şi a crimelor de război.

ACT

Decizia-cadru 2002/494/JAI din 13 iunie 2002 de înfiinţare a unei reţele europene de puncte de contact cu privire la persoane vinovate de genocid, crime împotriva umanităţii şi crime de război.

SINTEZĂ

Toate statele membre ale Uniunii Europene (UE) au ratificat Statutul de la Roma din 17 iulie 1998 de instituire a Curţii Penale Internaţionale (CPI), care are competenţa să judece cazuri în materie de genocid, crime împotriva umanităţii şi crime de război. Cu toate acestea, CPI rămâne complementară sistemelor naţionale de drept penal. Anchetele şi urmărirea penală referitoare la genocid, crime împotriva umanităţii şi crime de război rămâne în responsabilitatea autorităţilor naţionale. Prin urmare, UE solicită o mai strânsă cooperare între autorităţile naţionale implicate, în vederea luptei eficace împotriva acestor crime.

Puncte naţionale de contact

Fiecare stat membru al UE trebuie să desemneze un punct naţional de contact pentru schimbul de informaţii cu privire la anchetarea faptelor de genocid, a crimelor împotriva umanităţii şi a crimelor de război. Coordonatele fiecărui punct de contact trebuie comunicate Secretariatului General al Consiliului, care le va transmite celorlalte state membre.

La cerere, punctele de contact trebuie să îşi furnizeze reciproc informaţiile care pot prezenta un interes pentru anchetele privind faptele de genocid, crimele împotriva umanităţii şi crimele de război. De asemenea, acestea pot face schimb de astfel de informaţii din proprie iniţiativă. În plus, punctele de contact sunt responsabile de facilitarea cooperării cu autorităţile naţionale competente.

Consiliul informează anual Parlamentul European cu privire la activităţile reţelei de puncte de contact.

Această decizie nu aduce atingere convenţiilor sau acordurilor referitoare la asistenţa reciprocă în materie penală între autorităţile judiciare.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Decizia 2002/494/JAI

13.6.2002

-

JO L 167, 26.6.2002

ACTE CONEXE

Decizia 2003/335/JAI a Consiliului din 8 mai 2003 privind cercetarea şi urmărirea penală în cazul faptelor de genocid, al crimelor împotriva umanităţii şi al crimelor de război [Jurnalul Oficial L 118 din 14.5.2003].

Ultima actualizare: 27.04.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii