RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sieć punktów kontaktowych dotyczących osób odpowiedzialnych za ludobójstwo i zbrodnie przeciw ludzkości

Celem niniejszej decyzji jest ustanowienie sieci punktów kontaktowych państw Unii Europejskiej (UE), aby wzmocnić współpracę w zakresie zwalczania ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych.

AKT

Decyzja Rady 2002/494/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiająca europejską sieć punktów kontaktowych dotyczących osób odpowiedzialnych za ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości oraz zbrodnie wojenne.

STRESZCZENIE

Wszystkie państwa Unii Europejskiej (UE) ratyfikowały statut rzymski z dnia 17 lipca 1998 r. ustanawiający Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) do rozpatrywania spraw dotyczących ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych. Trybunał ten stanowi jednak uzupełnienie krajowych systemów prawa karnego. Ściganie i karanie ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych pozostaje w gestii władz krajowych. Dlatego UE wzywa do zacieśnienia współpracy pomiędzy właściwymi władzami krajowymi w celu zapewnienia skutecznego zwalczania takich zbrodni.

Krajowe punkty kontaktowe

Każde państwo członkowskie musi wyznaczyć krajowy punkt kontaktowy dla wymiany informacji dotyczących ścigania ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych. Szczegółowe informacje na temat każdego punktu kontaktowego muszą zostać przesłane do Sekretariatu Generalnego Rady, który przekaże je do pozostałych państw członkowskich.

Na żądanie, punkty kontaktowe dostarczają sobie wzajemnie informacji, które mają znaczenie w związku ze śledztwem w sprawie ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości lub zbrodni wojennych. Punkty kontaktowe mogą również wymieniać takie informacje bez potrzeby występowania z żądaniem ich udostępnienia. Ponadto punkty kontaktowe odpowiadają za ułatwienie współpracy z właściwymi władzami krajowymi.

Rada co roku przekazuje Parlamentowi Europejskiemu informacje o działalności sieci punktów kontaktowych.

Niniejsza decyzja nie ma wpływu na konwencje lub układy między organami sądowymi dotyczące wzajemnej pomocy w sprawach karnych.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy

Decyzja 2002/494/WSiSW

13.6.2002

-

Dz.U. L 167, 26.6.2002

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 2003/335/WSiSW z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wykrywania i karania ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych [Dz.U. L 118 z 14.5.2003].

Ostatnia aktualizacja: 27.04.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony