RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Netwerk van aanspreekpunten inzake personen die verantwoordelijk zijn voor genocide en misdrijven tegen de mensheid

Dit besluit heeft ten doel een netwerk te vormen met de aanspreekpunten van de landen van de Europese Unie (EU) met het oog op een betere samenwerking in de strijd tegen genocide, misdrijven tegen de mensheid en oorlogsmisdrijven.

BESLUIT

Besluit 2002/494/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 tot instelling van een Europees netwerk van aanspreekpunten inzake personen die verantwoordelijk zijn voor genocide, misdrijven tegen de mensheid en oorlogsmisdrijven.

SAMENVATTING

Alle landen van de Europese Unie (EU) hebben het statuut van Rome van 17 juli 1998 tot oprichting van het Internationaal Strafhof (ICC) geratificeerd. Het ICC doet uitspraak in zaken van genocide, misdrijven tegen de mensheid en oorlogsmisdrijven. Het is evenwel complementair aan de nationale jurisdicties in strafzaken. De opsporing en vervolging van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven blijft een verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten. Daarom doet de EU een oproep tot nauwere samenwerking tussen de betrokken nationale autoriteiten, teneinde ervoor te zorgen dat dergelijke misdrijven met succes worden bestreden.

Nationale aanspreekpunten

Elk EU-land moet een nationaal aanspreekpunt aanwijzen voor de uitwisseling van informatie over onderzoeken naar genocide, misdrijven tegen de mensheid en oorlogsmisdrijven. De contactgegevens van al die aanspreekpunten moeten worden meegedeeld aan het secretariaat-generaal van de Raad, dat deze aan de andere EU-landen doorgeeft.

Op verzoek moeten de aanspreekpunten elkaar informatie verstrekken over onderzoeken naar genocide, misdrijven tegen de mensheid en oorlogsmisdrijven. Zij kunnen dergelijke informatie ook op eigen initiatief uitwisselen. De aanspreekpunten hebben voorts ook tot taak de samenwerking tussen de bevoegde nationale autoriteiten te vergemakkelijken.

De Raad brengt het Europees Parlement elk jaar op de hoogte van de werkzaamheden van het netwerk van aanspreekpunten.

Dit besluit laat de verdragen, overeenkomsten en regelingen aangaande wederzijdse bijstand in strafzaken tussen gerechtelijke autoriteiten onverlet.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Besluit 2002/494/JBZ

13.6.2002

-

L 167, 26.6.2002

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2003/335/JBZ van de Raad van 8 mei 2003 inzake opsporing en vervolging van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven [Publicatieblad L 118 van 14.5.2003].

Laatste wijziging: 27.04.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven