RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Forum ds. wymiaru sprawiedliwości

Niniejszy komunikat ma na celu stworzenie forum dla omawiania strategii i praktyk UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych. Chodzi o miejsce dialogu między specjalistami, takimi jak przedstawiciele zawodów prawniczych, krajowej administracji wymiaru sprawiedliwości oraz uczelni wyższych. Forum stanowi także stały mechanizm konsultacji z instytucjami europejskimi, pracownikami sektora w zakresie opracowywania europejskiej polityki i badania zastosowania obowiązujących tekstów.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie stworzenia forum dla omawiania strategii i praktyk UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości [COM(2008) 38 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Celem forum jest:

 • wsparcie dialogu między przedstawicielami zawodów prawniczych w ramach stałej platformy. Dąży do ułatwienia wymiany opinii, poprawy wzajemnego zrozumienia, stopniowego kształtowania wspólnej kultury prawnej oraz wzmacniania wzajemnego zaufania między podmiotami właściwymi w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych,
 • gromadzenie danych i opracowywanie najlepszych praktyk. Opracowywanie może być wsparte przez finansowanie europejskie,
 • prowadzenie konsultacji z przedstawicielami zawodów prawniczych we wczesnym stadium, czyli na etapie kształtowania europejskiej polityki w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Forum będzie się wypowiadało na temat ukierunkowanych działań przewidywanych na poziomie Unii Europejskiej (UE) w tym zakresie,
 • wypowiadanie się na temat ogólnego funkcjonowania europejskiej współpracy sądowej,
 • wspieranie Komisji w przygotowywaniu sprawozdania z oceny obowiązywania instrumentów UE w prawie krajowym. Forum będzie szczególnie pomagało Komisji w ocenie procesu transpozycji tych instrumentów przez państwa członkowskie,
 • ocenianie polityk europejskich. Chodzi o ocenę wpływu danego instrumentu, przy upewnieniu się, że osiąga on swój szczegółowy cel oraz przyczynia się do jednego z ogólnych celów związanych z przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Będzie także identyfikowało nieprzewidziane konsekwencje podobnego instrumentu,
 • przyczynianie się do opracowywania porównywalnych danych statystycznych dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Zadaniem forum będzie uczestniczenie w pracy Komisji poprzez przekazywanie jej opinii o metodach statystycznych i zgromadzonych danych,
 • zaangażowanie w wyłonienie laureata nagrody „Kryształowej Wagi Temidy” za innowacyjne metody poprawy organizacji wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych. Może także brać udział w przyznawaniu innej nagrody wręczanej co dwa lata, planowanej przez Komisję i dotyczącej wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Członkami forum są przedstawiciele:

 • państw członkowskich,
 • organów ustanowionych przez UE, takich jak: Eurojust, europejska sieć sądowa w sprawach karnych i europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych,
 • europejskich organizacji zrzeszających różne instytucje lub zawody, takie jak: konferencja Eurojustice, zrzeszająca prokuratorów generalnych czy Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EN) (FR), Europejska Sieć Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej, Zrzeszenie Rad Stanu, Europejskie Zrzeszenie Sędziów Sądów Administracyjnych, Rada Izb Adwokackich i Organizacji Prawniczych,
 • organizacji pozarządowych, takich jak MEDEL, Justice, Amnesty International i Victim Support Europe,
 • sieci akademickich, takich jak Sieć Akademicka Europejskiego Prawa Karnego (ECLAN), Międzynarodowe Towarzystwo Prawa Karnego (AIDP) i Eurodefensor.

Forum zbiera się na corocznej sesji plenarnej oraz w podgrupach. Uwaga podgrup, które zbierają się tak często, jak to konieczne, skierowana jest na określone tematy, takie jak dostęp do pomocy prawnej, czy poszanowanie praw gwarantujących sprawiedliwy proces.

W forum udział bierze przedstawiciel Rady Europy. W związku z tym Komisja zaznacza, że forum pracuje w ścisłym partnerstwie z jednym z organów tej organizacji, Europejską Komisją na rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ).

Poza tym Komisja planuje stworzenie strony internetowej, mającej na celu:

 • upowszechnianie konkluzji, prac i badań forum,
 • stworzenie grupy dialogu między podmiotami zaangażowanymi w funkcjonowanie systemów wymiaru sprawiedliwości.

Kontekst

Stworzenie forum opiera się na podwójnym stwierdzeniu Komisji:

 • nie ma żadnej przestrzeni dialogu między przedstawicielami zawodów prawniczych, ani kanału komunikacji uznanego przez instytucje UE w zakresie tworzenia prawa i oceny instrumentów wprowadzonych przez UE,
 • przedstawiciele sądownictwa są przychylni stworzeniu forum dotyczącego wymiaru sprawiedliwości.
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2008
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony