RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Identifikátor evropské judikatury

Rada Evropské unie (EU) doporučuje zavést identifikátor evropské judikatury (nazvaný „ECLI“) a stanovit minimální soubor jednotných metadat o judikatuře. Identifikátor evropské judikatury umožní očíslovat vnitrostátní judikaturu podle jednotného kódu a zjednoduší tak vyhledávání na internetu.

AKT

Závěry Rady, které doporučují zavedení identifikátoru evropské judikatury a stanovení minimálního souboru jednotných metadat o judikatuře (Úřední věstník C 127 ze dne 29.4.2011)

PŘEHLED

Judikatura * vnitrostátních soudů je důležitým informačním zdrojem o právních systémech členských států, ale také o evropském právu. Avšak kromě problémů spojených s vícejazyčností je neexistence jednotného identifikátoru judikatury také překážkou při přeshraničním vyhledávání řešení právních otázek. Občané, odborníci na právo i vnitrostátní orgány by měli mít k dispozici nástroj, který umožní příslušnou judikaturu snadno vyhledat.

Nejde o vytvoření centralizované evropské databáze vnitrostátní judikatury, ale spíše o společný systém identifikace a metadat o judikatuře. V současnosti existuje několik databází (JURE, EUR-Lex, Jurifast, atd.), ale žádná z nich nepoužívá stejný systém identifikace soudních rozhodnutí ani stejná pravidla pro metadata *.

Členské státy by měly (dobrovolně) zavést:

  • identifikátor evropské judikatury (ECLI): tento standardní kód, který má pět částí, umožní snáze identifikovat rozhodnutí soudu;
  • minimální soubor jednotných metadat: Rada EU stanoví seznam metadat, jako je například země sídla judikatury a datum rozhodnutí, která budou přiložena ke každému dokumentu představujícímu rozsudek.

Každý zúčastněný členský stát musí určit vládní nebo soudní organizaci, která bude vnitrostátním koordinátorem ECLI. Do systému může v kteroukoli dobu vstupovat různá vnitrostátní judikatura. Identifikátor evropské judikatury musí být přidělen všem přijatým rozsudkům a nikoli pouze rozsudkům zveřejněným na internetu.

Webová stránka ECLI bude zavedena na portálu evropské e-justice. Bude poskytovat informace o formátu a použití identifikátoru a o metadatech a vnitrostátních koordinátorech. Umožní také přístup k vyhledávacímu rozhraní ECLI. Toto rozhraní nebude pouze evropskou databází, ale umožní jednoduché vyhledávání, prostřednictvím ECLI a určitých metadat, v propojených národních databázích a webových stránkách.

Klíčové pojmy aktu
  • Judikatura: soubor soudních rozhodnutí týkajících se určité právní otázky.
  • Metadata: v informatice se jedná o data, jejichž cílem je popsat jiný údaj například dodáním informace o datu zveřejnění nebo autorovi. Zjednodušují vyhledání informace a umožňují zlepšit relevanci výsledků zobrazených vyhledávači.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 30. května 2008 – Směrem k evropské strategii pro elektronické soudnictví (e-justice) (KOM(2008) 329 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 18.07.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky