RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog

Az Európai Unió (EU) tagállamai közötti kölcsönös bizalom növelése és a tisztességes büntetőjogi eljáráshoz való jog biztosítása érdekében ez az irányelv előírja a büntetőeljárások alatti tolmácsolásra és fordításra vonatkozó közös minimumszabályokat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/64/EU irányelve (2010. október 20.) a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv megállapítja a büntetőeljárás, valamint az európai elfogatóparancs végrehajtását célzó eljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz fűződő jog terén az Európai Unió (EU) tagállamaiban alkalmazandó közös minimumszabályokat. Az irányelv ezenfelül a büntetőügyekben hozott határozatok kölcsönös elismerésének elősegítésével hozzájárul az Unión belüli igazságügyi együttműködés megfelelő végrehajtásához. Az aktus célja továbbá, hogy javítsa az egyének jogainak védelmét azáltal, hogy továbbfejleszti a tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jog tekintetében az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában szavatolt minimumszabályokat.

A tolmácsoláshoz és a fordításhoz való jog

A büntetőeljárás nyelvét nem beszélő vagy nem értő személyeknek biztosítani kell a tolmácsoláshoz és a fordításhoz való jogot. Ezt a jogot attól az időponttól kezdve biztosítani kell, hogy az érintett személyeknek tudomására jut, hogy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják őket, egészen a büntetőeljárás befejezéséig, beleértve adott esetben a büntetéskiszabást és a fellebbezés elbírálását is. Kisebb súlyú cselekmények esetében, ha a szankciókat a büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróságtól eltérő hatóság (például forgalmi ellenőrzést követően a rendőrség) szabja ki, a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogot csak az említett bíróság előtt lefolytatott fellebbezést követő eljárásra kell alkalmazni.

Az EU-tagállamok ezenfelül biztosítják, hogy tolmácsolás álljon rendelkezésre az érintettek és jogi képviselőjük közötti, az eljárás során lefolytatott bármely kihallgatással vagy meghallgatással, illetve fellebbezési kérelmek benyújtásával közvetlen összefüggésben álló kommunikáció céljára. Rendelkezniük kell egy olyan mechanizmussal, amely megállapítja, hogy szükség van-e tolmács segítségére.

A tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy a gyanúsítottak vagy vádlottak ésszerű időn belül megkapják a lényeges iratok, azaz az alább felsorolt dokumentumok írásbeli fordítását:

  • szabadságelvonásról szóló határozat;
  • vád vagy vádirat;
  • ítélet.

Az illetékes hatóságok eseti alapon bármely egyéb iratot is lefordíttathatnak. A gyanúsítottak vagy a vádlottak vagy jogi képviselőjük kérheti egyéb lényeges dokumentumok fordítását is. Kivételes esetekben az írásbeli fordítás helyett biztosítani lehet a lényeges iratok szóbeli fordítását vagy szóbeli összefoglalását is, amennyiben az nem sérti a tisztességes eljárást.

Az európai elfogatóparancs végrehajtásához kapcsolódó eljárás esetében az illetékes hatóságok szükség esetén kötelesek biztosítani az érintetteknek a tolmácsolást és a parancs írásbeli fordítását.

A gyanúsítottak vagy a vádlottak számára biztosítani kell a tolmácsolás vagy fordítás elutasításáról szóló határozat megtámadásának jogát. Biztosítani kell számukra továbbá a panasztételhez való jogot, ha a tolmácsolás vagy a fordítás minősége nem elégséges a tisztességes eljárás szavatolásához.

A tolmácsolás és a fordítás minősége

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a tolmácsolás és a fordítás minősége elégséges legyen ahhoz, hogy az érintett megértse az ellene emelt vádat, és gyakorolhassa a védelemhez való jogát. E célból az EU-tagállamoknak konkrét intézkedéseket kell tenniük, így többek között létre kell hozniuk a megfelelő képesítéssel rendelkező független fordítók és tolmácsok nyilvántartását vagy nyilvántartásait.

Költségek és jegyzőkönyvbe vétel

Az EU-tagállamok a büntetőeljárás kimenetelétől függetlenül fedezik a gyanúsítottaknak vagy vádlottaknak biztosított tolmácsolás és fordítás költségeit.

Az EU-tagállamok a nemzeti jogukkal összhangban lévő jegyzőkönyvezési eljárást alkalmazzák annak rögzítésére, hogy az érintett:

  • kihallgatása vagy meghallgatása tolmács segítségével történt;
  • számára a lényeges iratok szóbeli fordítását vagy szóbeli összefoglalását biztosították;
  • lemondott az iratok fordításához fűződő jogáról.

Háttér

A Tanács 2009. november 30-án elfogadta a büntetőeljárásban a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak megerősítését célzó ütemtervét, amely intézkedések elfogadására hívott fel többek között a fordításhoz és tolmácsoláshoz való jog vonatkozásában is. Ezt az ütemtervet a Tanács belefoglalta a 2009. december 10-én elfogadott Stockholmi Programba. Ugyanakkor felkérte a Bizottságot, hogy az EU-tagállamok e területen folytatott együttműködésének javítása érdekében vizsgálja meg a vádlottak és a gyanúsítottak minimális eljárási jogainak egyes további elemeit is.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2010/64/EU irányelv

2010.11.15.

2013.10.27.

HL L 280., 2010.10.26.

Utolsó frissítés: 20.01.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére