RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Luarea în considerare a condamnărilor în statele membre în cadrul unui nou proces penal

Această decizie-cadru stabileşte obligaţiile minime pentru luarea în considerare a condamnărilor anterioare pronunţate în orice stat membru în cursul unui nou proces penal împotriva aceleiaşi persoane şi pentru fapte diferite săvârşite în alt stat membru.

ACT

Decizia-cadru 2008/675/JAI a Consiliului din 24 iulie 2008 privind luarea în considerare a condamnărilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal.

SINTEZĂ

Această decizie-cadru stabileşte criteriile în funcţie de care condamnările anterioare * pronunţate de orice stat membru sunt luate în considerare în cursul unui nou proces penal în alt stat membru, iniţiat împotriva aceleiaşi persoane pentru fapte diferite.

Informaţiile privind condamnările anterioare pot fi obţinute pe baza instrumentelor aplicabile cu privire la asistenţa juridică reciprocă între statele membre în materie penală sau cu privire la schimburile de informaţii extrase din cazierele judiciare. În cadrul unui nou proces penal, statele membre trebuie să se asigure că condamnările anterioare pronunţate în alt stat membru sunt luate în considerare în mod corespunzător, în aceleaşi condiţii ca şi condamnările anterioare la nivel naţional.

Condamnările anterioare trebuie să fie luate în considerare în etapa care precede procesul penal, în timpul procesului penal precum şi la momentul executării condamnării. Acestea trebuie să fie luate în considerare, în mod corespunzător, în special în ceea ce priveşte normele procedurale aplicabile privind:

  • arestul preventiv;
  • definiţia infracţiunii;
  • tipul şi gravitatea sentinţei;
  • executarea hotărârii.

În cazul în care condamnările anterioare sunt luate în considerare de statul membru care desfăşoară un nou proces, aceasta nu are efectul de a influenţa, de a revoca sau revizui condamnările anterioare.

În cazul în care infracţiunea pentru care se desfăşoară noul proces a fost săvârşită înainte de pronunţarea sau de executarea în întregime a condamnării anterioare, statele membre nu trebuie să aplice normele lor de drept intern la impunerea sentinţelor, atunci când aplicarea acestor norme la condamnările din alte ţări ar limita capacitatea judecătorului de a pronunţa o sentinţă. Cu toate acestea, condamnările anterioare trebuie luate în considerare prin alte mijloace.

Această decizie-cadru înlocuieşte articolul 56 al Convenţiei europene din 28 mai 1970 privind valabilitatea internaţională a hotărârilor de drept penal în raporturile dintre statele membre. Articolul prevede posibilitatea de a lua în considerare hotărârile de drept penal pronunţate în alte state care sunt părţi la convenţie.

Context

Programul de măsuri privind punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor în materie penală a fost adoptat de Consiliu la 29 noiembrie 2000. Acest program prevede, de asemenea, instituirea principiului conform căruia un stat membru trebuie să ia în considerare hotărârile anterioare de drept penal pronunţate de instanţele judecătoreşti din alte state membre în scopul evaluării cazierului infractorului şi determinării eventualelor recidive ale acestuia, precum şi în scopul stabilirii tipului de sentinţă aplicabil şi a executării acesteia.

Termeni-cheie ai actului
  • Condamnare: orice hotărâre definitivă pronunţată de o instanţă penală care stabileşte săvârşirea cu vinovăţie a unei fapte penale.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Decizia-cadru a Consiliului 2008/675/JAI

24.7.2008

15.8.2010

JO L 220 din 15.8.2008

Ultima actualizare: 10.09.2008
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii