RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A tagállamokban hozott ítéleteknek új büntetőeljárásokban való figyelembevétele

E kerethatározat célja az, hogy a más tagállamokban hozott büntetőítéletek figyelembevételére vonatkozóan minimumkötelezettséget írjon elő a tagállamok számára abban az esetben, amikor ugyanazon személy ellen eltérő cselekmények alapján új büntetőeljárást indítanak egy másik tagállamban.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008/675/IB kerethatározata (2008. július 24.) az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről [Hivatalos Lap L 220., 2008.8.15.]

ÖSSZEFOGLALÓ

E kerethatározat célja azon feltételek meghatározása, amelyek alapján * egy bizonyos személy ellen a tagállamban indult büntetőeljárás során figyelembe veszik az ugyanezen személlyel szemben más tagállamban, eltérő cselekmények alapján hozott korábbi büntetőítéleteket.

A korábbi büntetőítéletekről a büntetőügyekben a tagállamok közötti kölcsönös jogsegélyről vagy a bűnügyi nyilvántartásból származó információk cseréjéről szóló hatályos eszközök értelmében szerezhetők információk. Új büntetőeljárás esetén a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a más tagállamban hozott korábbi büntetőítéleteket a korábbi nemzeti ítéletekkel azonos mértékben vegyék figyelembe.

A korábbi büntetőítéleteket a tárgyalás előtti szakaszban és a tárgyalás folyamán, valamint a büntetőítélet végrehajtása során veszik figyelembe. A korábbi büntetőítéleteket megfelelő mértékben kell figyelembe venni, különösen az alkalmazandó eljárási jogszabályokkal kapcsolatban:

  • ideiglenes letartóztatás;
  • bűncselekmény meghatározása;
  • a büntetés típusa és mértéke;
  • a határozat végrehajtása.

A korábbi büntetőítéleteknek az új eljárást folytató tagállam általi figyelembevétele nem járhat a korábbi büntetőítéletek megváltoztatásával, visszavonásával vagy felülvizsgálatával.

Amennyiben a bűncselekményt, amellyel kapcsolatban az új eljárás folyik, a korábbi büntetőítélet másik tagállam általi kiszabása vagy teljes végrehajtása előtt követték el, a tagállamok nem kötelesek a büntetéskiszabásra vonatkozó nemzeti szabályaikat alkalmazni, amennyiben a nemzeti szabályoknak a külföldi büntetőítéletekre való alkalmazása korlátozná a bírót a büntetés kiszabásában. Mindazonáltal a korábbi büntetőítéleteket egyéb módon kell figyelembe venni.

Ez a kerethatározat a büntetőítéletek nemzetközi érvényességéről szóló 1970. május 28-i európai egyezmény 56. cikkének helyébe lép a tagállamok közötti viszonyokban. A cikk lehetőséget biztosít arra, hogy figyelembe vegyék az azokban a tagállamokban hozott büntetőítéleteket, amelyek részes felei az egyezménynek.

Háttér

A Tanács 2000. november 29-én intézkedési programot fogadott el a büntetőügyekben hozott határozatok kölcsönös elismerése elvének megvalósítására vonatkozóan. A program meghatározza azt az elvet is, amely szerint a tagállamnak figyelembe kell vennie a más tagállamok bíróságai által hozott korábbi büntetőítéleteket az elkövető büntetett előéletének értékelésekor, visszaesői minőségének megállapításakor, valamint a büntetések típusának és végrehajtásuk megfelelő módjának meghatározásakor.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Büntetőítélet: a büntetőbíróság jogerős határozata a bűncselekményben való bűnösség megállapítására.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2008/675/IB tanácsi kerethatározat

2008.7.24.

2010.8.15.

HL L 220., 2008.8.15.

Utolsó frissítés: 10.09.2008
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére