RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zvažování odsouzení v členských státech v průběhu nového trestního řízení

Toto rámcové rozhodnutí stanoví minimální povinnosti zohledňovat předchozí odsouzení vydaná v jakémkoli členském státě při novém trestním řízení proti stejné osobě za jiné skutky v jiném členském státě.

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/675/SVV ze dne 24. července 2008 o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení.

PŘEHLED

Toto rámcové rozhodnutí stanoví kritéria, podle nichž se zohledňují předchozí odsouzení * vydaná v jakémkoli členském státě při trestním řízení v jiném členském státě proti stejné osobě, ale za jiné skutky.

Informace o předchozích odsouzeních lze získávat na základě použitelných nástrojů pro vzájemnou pomoc v trestních věcech mezi členskými státy nebo na základě výměny informací získaných z trestních rejstříků. V kontextu nových trestních řízení musí členské státy zajistit, aby předchozí odsouzení vydaná v jiném členském státě byla řádně zohledněna za stejných podmínek jako předchozí vnitrostátní odsouzení.

Předchozí odsouzení se mají zohledňovat ve fázi před zahájením řízení a v průběhu řízení a také při výkonu rozhodnutí. Zohledňovat se mají zejména ve vztahu k použitelným procesním pravidlům v těchto věcech:

  • zajišťovací vazba;
  • kvalifikace trestného činu;
  • druh a výměra uloženého trestu;
  • výkon rozhodnutí.

Když členský stát, který vede nové trestní řízení, zohledňuje předchozí odsouzení, nemá to za následek zasahování do předchozího odsouzení nebo jeho rušení či přezkoumávání.

V případech, kdy předchozí odsouzení nebylo vydáno nebo zcela vykonáno jiným členským státem před provedením trestného činu, kvůli němuž se vede nové řízení, nevyžaduje se dodržovat vnitrostátní právní předpisy týkající se ukládání trestů, jejichž použití na cizozemská odsouzení by omezilo soudce při ukládání trestu v rámci nového řízení. Nicméně předchozí odsouzení je nutné zohlednit jinými způsoby.

Toto rámcové rozhodnutí nahrazuje článek 56 Evropské úmluvy ze dne 28. května 1970 o mezinárodní platnosti trestních rozsudků mezi členskými státy. Článek umožňuje zohlednit trestní rozsudky vydané v jiných státech, které patří ke stranám Úmluvy.

Kontext

Rada přijala dne 29. listopadu 2000 program opatření určených k provádění zásady vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech. Tento program také vyžaduje zavedení zásady, podle které musí členský stát zohledňovat předchozí trestní rozsudky vydané soudy v jiných členských státech, s cílem posoudit pachatelovu trestní minulost, zjistit, zda se pachatel dopustil trestné činnosti opakovaně, a stanovit druh trestu a jeho výkon.

Klíčové termíny použité v aktu
  • Odsouzení: pravomocné rozhodnutí trestního soudu, kterým se osoba uznává vinnou ze spáchání trestného činu.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Rámcové rozhodnutí 2008/675/SVV

24. 7. 2008

15. 8. 2010

Úř. věst. L 220,

15. 8. 2008

Poslední aktualizace: 10.09.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky