RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Súdna spolupráca v trestných veciach

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

Boj proti zločinu zahŕňa posilňovanie dialógu a činnosti medzi orgánmi členských štátov činnými v trestnom konaní. Európska únia (EÚ) preto vytvorila osobitné orgány uľahčujúce vzájomnú pomoc. Spoluprácu medzi súdnymi orgánmi podporuje najmä Eurojust a Európska justičná sieť.
Súdna spolupráca v trestných veciach je založená na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a súdnych rozhodnutí členskými štátmi. Zahŕňa aproximáciu podobných vnútroštátnych zákonov a využívanie spoločných minimálnych pravidiel. Minimálne pravidlá sa týkajú najmä prípustnosti dôkazov a práv obetí zločinu, ako aj jednotlivcov v trestných konaniach.
Súdna spolupráca v trestných veciach zavedená Maastrichtskou zmluvou v roku 1993 spadá pod hlavu V Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok