RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Współpraca sądowa w sprawach karnych

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo

Zwalczanie przestępczości obejmuje wzmocnienie dialogu i działań między organami ścigania państw członkowskich. W rezultacie Unia Europejska (UE) ustanowiła specjalne organy, by ułatwić wzajemną pomoc. Współpracę między organami sądowymi wspiera w szczególności agencja Eurojust oraz Europejska Sieć Sądownicza.
Współpraca sądowa w sprawach karnych opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania przez państwa członkowskie orzeczeń i decyzji sądowych. Obejmuje ona zbliżanie krajowych przepisów prawnych oraz zastosowanie minimalnych wspólnych zasad. Minimalne zasady odnoszą się głównie do dopuszczalności dowodów oraz praw ofiar przestępstw, a także poszczególnych osób w postępowaniach karnych.
Współpraca sądowa w sprawach karnych, wprowadzona traktatem z Maastricht w 1993 r., regulowana jest przez Tytuł V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony