RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Justitiële samenwerking in strafzaken

Justitie, vrijheid en veiligheid

De bestrijding van criminaliteit vergt meer en betere contacten en interactie tussen de justitiële autoriteiten van de lidstaten in strafzaken. Daarom heeft de Europese Unie (EU) specifieke organen ingesteld om de wederzijdse hulp te vergemakkelijken. Met name Eurojust en het Europees justitieel netwerk ondersteunen de samenwerking tussen de verschillende justitiële autoriteiten.
Justitiële samenwerking in strafzaken stoelt op het beginsel van wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen door de lidstaten. Dit omvat de onderlinge aanpassing van verwante nationale wetten en de toepassing van gemeenschappelijke minimumregels. Deze minimumregels hebben hoofdzakelijk betrekking op de toelaatbaarheid van bewijsmateriaal en de rechten van slachtoffers van misdrijven en van personen in strafzaken.
De justitiële samenwerking in strafzaken werd in 1993 bij het Verdrag van Maastricht geïntroduceerd en valt onder titel V van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven