RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'affarijiet kriminali

Ġustizzja, libertà u sigurtà

Il-ġlieda kontra l-kriminalita tinvolvi t-tisħiħ tad-djalogu u l-azzjoni bejn l-awtoritajiet tal-ġustizzja kriminali tal-Istati Membri. Bħala konsegwenza, l-Unjoni Ewropea (UE) stabbiliet organi speċifiċi biex jiffaċilitaw l-assistenza reċiproka. B'mod partikolari, il-Eurojust u n-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew jappoġġa l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji.
Il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'affarijiet kriminali hija bbażata fuq il-prinċipji tar-rikonoxximent reċiproku tas-sentenzi u tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji bejn l-Istati Membri. Hija tinvolvi l-approssimazzjoni tal-liġi nazzjonali relatati u l-applikazzjoni tar-regoli minimi komuni. Ir-regoli minimi jirrelataw l-aktar mal-ammissibiltà tax-xhieda u d-drittijiet tal-vittmi tad-delitti kif ukoll ta' individiwi fi proċeduri kriminali.
Introdotta permezz tat-Trattat ta' Maastricht fl-1993, il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'affarijiet kriminali taqa' taħt it-Titolu V tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna