RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās

Tiesiskums, brīvība un drošība

Noziedzības apkarošana ietver arī ciešāku dialogu un sadarbību starp dalībvalstu krimināltiesību iestādēm. Tālab Eiropas Savienība (ES) ir izveidojusi īpašas struktūras, kas sekmē savstarpēju palīdzību. Konkrētāk, sadarbību starp tiesu iestādēm atbalsta "Eurojust"un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls.
Tiesiskā sadarbība krimināllietās ir balstīta uz dalībvalstu tiesas spriedumu un nolēmumu savstarpēju atzīšanu. Tā ietver attiecīgo valsts likumu tuvināšanu un kopēja noteikumu minimuma piemērošanu. Noteikumu minimums galvenokārt attiecas uz pierādījumu pieņemamību un noziegumos cietušo un krimināllietu tiesvedībā iesaistīto personu tiesībām.
Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās tika iedibināta līdz ar 1993. gada Māstrihtas līgumu, un to reglamentē Līguma par Eiropas Savienības darbību V sadaļa.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums