RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose

Teisingumas, laisvė ir saugumas

Kova su nusikalstamumu apima valstybių narių baudžiamosios teisenos institucijų dialogo ir veiksmų stiprinimą. Dėl to Europos Sąjunga (ES) įkūrė konkrečias organizacijas, kurių tikslas yra palengvinti tarpusavio pagalbą. Teisminių institucijų bendradarbiavimą ypač remia Eurojustas ir Europos teisminis tinklas.
Teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose grindžiamas valstybių narių nuosprendžių ir teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo principu. Jis apima atitinkamų nacionalinių įstatymų derinimą ir bendrų minimalių taisyklių taikymą. Minimalios taisyklės dažniausiai yra susijusios su įrodymų priimtinumu ir nusikaltimų aukų bei baudžiamosiose bylose dalyvaujančių asmenų teisėmis.
Teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose buvo įvestas 1993 m. Mastrichto sutartimi ir yra minimas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo V antraštinėje dalyje.

Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią