RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa

Oikeus, vapaus ja turvallisuus

Rikollisuuden torjumiseksi tarvitaan jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten vuoropuhelun ja yhteistyön tiivistämistä rikosoikeudellisissa asioissa. Näin ollen Euroopan unioni (EU) on perustanut erityiselimiä, jotka helpottavat keskinäistä avunantoa. Erityisesti Eurojust ja Euroopan oikeudellinen verkosto edistävät oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä.
Rikosoikeudellinen yhteistyö perustuu jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden ja niissä tehtyjen oikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen. Se edellyttää asiaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämistä ja yhteisten vähimmäissääntöjen soveltamista. Vähimmäissäännöt liittyvät pääasiassa todisteiden hyväksyttävyyteen sekä rikoksen uhrien oikeuksiin ja yksilön oikeuksiin rikosoikeudenkäynnissä.
Maastrichtin sopimuksella vuonna 1993 käyttöönotettu rikosoikeudellinen yhteistyö kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen V osaston soveltamisalaan.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun