RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Õigusalane koostöö kriminaalasjades

Õigus, vabadus ja turvalisus

Kuritegevusevastane võitlus hõlmab liikmesriikide kriminaalõiguse valdkonnas tegutsevate asutuste vahelise dialoogi ja koostöö tugevdamist. Euroopa Liit (EL) on loonud asutused, mille ülesandeks on vastastikust abistamist lihtsamaks teha. Eelkõige toetavad kohtuasutuste-vahelist koostööd Eurojust ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik.
Õigusalane koostöö kriminaalasjades tugineb liikmesriikide kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise põhimõttele. See eeldab siseriiklike õigusaktide lähendamist ja ühiste miinimumeeskirjade rakendamist. Miinimumeeskirjad võivad seonduda tõendite vastuvõetavusega ja kuriteoohvrite õigustega, aga ka kriminaalmenetluse osalisteks olevate isikutega.
Õigusalasele koostööle kriminaalasjades pandi alus 1993. aastal Maastrichti lepinguga ning nüüd reguleerib seda Euroopa Liidu toimimise lepingu V jaotis.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles