RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Soudní spolupráce v trestních věcech

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Boj proti trestné činnosti vyžaduje posílení dialogu a činnosti mezi orgány trestního soudnictví členských států. V návaznosti na tuto skutečnost Evropská unie (EU) vytvořila zvláštní orgány, jejichž úkolem je usnadňovat vzájemnou pomoc. Spolupráci mezi soudními orgány podporují zejména Eurojust a Evropská soudní síť.
Soudní spolupráce v trestních věcech je založena na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí členskými státy. Součástí této spolupráce je sbližování souvisejících vnitrostátních zákonů a uplatňování minimálních společných pravidel. Minimální pravidla se týkají zejména přípustnosti důkazů a práv obětí trestných činů, jakož i osob v trestním řízení.
Soudní spolupráce v trestních věcech byla zavedena Maastrichtskou smlouvou v roce 1993 a řídí se ustanoveními hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky