RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

Правосъдие, свобода и сигурност

Борбата с престъпността включва засилване на диалога и действията между органите на наказателното правосъдие на държавите-членки. Впоследствие Европейският съюз (ЕС) е създал конкретни органи за улесняване на взаимното съдействие. В частност, Евроюст и Европейската съдебна мрежа подкрепят сътрудничеството между съдебните органи.
Съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси се базира на принципа на взаимно признаване на присъди и съдебни решения на държавите-членки. Той засяга сближаването на съответните национални закони и прилагането на минимални общи правила. Минималните правила са свързани главно с допустимостта на доказателствата и правата на жертвите на престъпления, както и на лицата при наказателното производство.
Въведено чрез Договора от Маастрихт през 1993 г., съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси е заложено съгласно дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата