RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Alternatív vitarendezési módok: a közvetítés

Ezen irányelv célja a határokon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben a jogviták rendezésének egy módjaként a közvetítéshez való hozzáférés megkönnyítése.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) ezen irányelv segítségével kívánja előmozdítani a jogviták egyezséggel, különösen közvetítés útján történő rendezését *.

Az irányelv az adó-, vám- vagy közigazgatási ügyek, illetve az államnak a közhatalmi jogosítványai gyakorlása során végrehajtott intézkedéseire vagy mulasztásaira vonatkozó felelősségével kapcsolatos kérdések kivételével a határokon átnyúló polgári és kereskedelmi jogvitákra alkalmazandó. Az irányelv nem alkalmazandó Dániára.

A tagállamok az irányelv előírásainak megfelelően feljogosítják a bíróságokat arra, hogy a felek számára e vitarendezési mód – nem kötelező – igénybevételét javasolják.

A közvetítés során létrejött megállapodás végrehajtása

Bár a közvetítés során létrejött megállapodásokat többnyire önkéntesen végrehajtják, az irányelv előírásai szerint valamennyi tagállamnak ki kell alakítania egy olyan eljárást, amellyel a megállapodást a felek kérelmére bíróság vagy egyéb illetékes hatóság ítéletben vagy határozatban vagy hiteles okiratban megerősíti.

Ezzel az eljárással az Unió egész területén ugyanolyan feltételek mellett valósulhat meg a közvetítés során létrejött megállapodások kölcsönös elismerése és végrehajtása, mint a polgári és kereskedelmi ügyekben, illetve a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a bírósági határozatok elismerése és végrehajtása.

Az elévülési idő nyugvása

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az elévülési időszaknak a közvetítés alatt történő lejárta ne akadályozza a feleket az említett jogvitához kapcsolódó bírósági eljárás vagy választottbíráskodás kezdeményezésében.

A közvetítés bizalmas jellegének és minőségének biztosítása

Sem a közvetítők, sem a közvetítési folyamatban részt vevő személyek nem kötelezhetők bizonyíték szolgáltatására valamely bírósági eljárásban olyan információkról, amelyek a közvetítési eljárás során merülnek fel. Ez alól kizárólag akkor tehető kivétel, ha:

  • ezt közrenddel kapcsolatos nyomós indokok – különösen a személyek testi épségének biztosítása stb. – szükségessé teszik;
  • ha a közvetítés során létrejött egyezség tartalmának hozzáférhetővé tétele szükséges a megállapodás végrehajtásához vagy érvényesítéséhez.

A tagállamoknak emellett elő kell mozdítaniuk a közvetítők képzését, valamint a szakmával kapcsolatos önkéntes magatartási kódexek kidolgozását és alkalmazását.

Háttér

Ezen irányelv előzményét az alternatív vitarendezésről szóló 2002. évi zöld könyv (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV), valamint a közvetítők 2004 októberében készült magatartási kódexe képezi.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Közvetítés: olyan eljárás, amelyben a jogvitában részt vevő felek önkéntes alapon, közvetítő segítségével maguk kísérlik meg vitájuk megállapodással történő rendezését.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A 2008/52/EK irányelv

2008.6.12.

2011.5.21. (10. cikk: 2010.11.21.)

HL L 136., 2008.5.24.

Utolsó frissítés: 05.12.2011

Lásd még

Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére