RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Titlul Executoriu European pentru creanţele necontestate

Regulamentul creează un titlu executoriu european pentru creanţele necontestate. Prin instituirea unor norme minime, acest instrument asigură libera circulaţie în interiorul Uniunii Europene (UE) a hotărârilor judecătoreşti, tranzacţiilor judiciare şi actelor autentice privind creanţele necontestate.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanţele necontestate [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Regulamentul creează un titlu executoriu european pentru creanţele care nu sunt contestate de debitorii lor. Titlul executoriu european este un certificat care permite hotărârilor judecătoreşti, tranzacţiilor judiciare şi actelor autentice privind creanţele necontestate să fie recunoscute şi executate automat în alt stat membru, fără nicio procedură intermediară.

Domeniu de aplicare

Regulamentul se aplică în materie civilă şi comercială. Actul legislativ nu reglementează chestiunile din domeniul fiscal, vamal sau administrativ. Regulamentul se aplică în toate statele membre, cu excepţia Danemarcei.

O creanţă se consideră necontestată în cazul în care:

  • debitorul a recunoscut-o în mod expres, acceptând-o sau recurgând la o tranzacţie care a fost aprobată de o instanţă judecătorească sau încheiată în faţa unei instanţe judecătoreşti în cursul unei proceduri judiciare; sau
  • debitorul nu i s-a opus niciodată în cursul procedurii judiciare; sau
  • debitorul nu s-a prezentat sau nu a fost reprezentat în cadrul unei şedinţe de judecată privind această creanţă după ce a contestat-o iniţial în cursul procedurii judiciare; sau
  • debitorul a recunoscut-o în mod expres într-un act autentic.

Titlul executoriu european

Decizia privind creanţa necontestată este certificată drept titlu executoriu european de către statul membru care a emis decizia (statul membru de origine). Certificarea se realizează prin acordarea unui formular-tip. Este posibil ca certificarea să nu vizeze decât o parte a deciziei; în acest caz, se vorbeşte despre un „titlu executoriu parţial”.

Norme minime

Pentru ca decizia privind o creanţă necontestată să poată fi certificată ca titlu executoriu european, procedura judiciară din statul membru de origine trebuie să îndeplinească anumite condiţii de procedură.

Astfel, numai modurile de comunicare sau notificare enumerate în regulament sunt permise pentru ca hotărârea să poată fi certificată drept titlu executoriu european.

În plus, actul de sesizare a instanţei trebuie să indice cu precizie informaţiile privind:

  • creanţa (datele personale ale părţilor, valoarea creanţei, existenţa unei dobânzi şi pe ce perioadă etc.);
  • formalităţile procedurale care trebuie îndeplinite pentru contestarea creanţei (termenele prevăzute pentru contestarea acesteia, consecinţele lipsei de obiecţii etc.).

În fine, statul membru de origine trebuie în mod obligatoriu să prevadă dreptul la revizuirea hotărârii în cazuri excepţionale.

Executarea

Legislaţia care se aplică procedurii de executare este legislaţia statului membru în care se solicită executarea hotărârii (statul membru de executare). Creditorul trebuie să furnizeze autorităţilor însărcinate cu executarea:

  • o copie a hotărârii;
  • o copie a certificatului de titlu executoriu european;
  • dacă este necesar, o transcriere a certificatului de titlu executoriu european sau o traducere a acestuia în limba oficială a statului membru de executare sau într-o altă limbă pe care acesta o acceptă.

Nicio cauţiune sau garanţie nu poate fi impusă creditorului pe motiv că acesta este resortisant al unei ţări terţe sau că nu îşi are domiciliul sau reşedinţa în statul membru de executare.

Instanţa competentă din statul membru de executare poate, în anumite condiţii, să refuze executarea dacă hotărârea este incompatibilă cu o hotărâre pronunţată anterior în orice stat membru sau într-o ţară terţă. În anumite cazuri, instanţa poate, de asemenea, să suspende sau să limiteze executarea.

Dispoziţii generale şi finale

Pentru a facilita accesul la procedura de executare, statele membre se angajează să furnizeze publicului larg şi mediilor profesionale interesate informaţiile necesare, în special în cadrul Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială.

Creditorul este liber să solicite recunoaşterea executării unei hotărâri pe baza Regulamentului „Bruxelles I”. În plus, acest act legislativ nu împiedică aplicarea Regulamentului privind notificarea sau comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 805/2004

21.1.2005

-

JO L 143 din 30.4.2004

Act/acte de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1869/2005

24.11.2005

-

JO L 300 din 17.11.2005

Ultima actualizare: 01.12.2011

Consultaţi şi

  • Site-ul Direcţiei Generale Justiţie: recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti (EN)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii