RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Obţinere de probe în materie civilă şi comercială

Obiectivul prezentului regulament este de a îmbunătăţi, simplifica şi accelera cooperarea între statele membre în scopul de a obţine probe în cadrul procedurilor judiciare în materie civilă şi comercială.

Act

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială.

SINTEZĂ

Regulamentul facilitează obţinerea probelor în alt stat membru. Se aplică în materie civilă şi comercială, atunci când instanţa unui stat membru solicită:

 • instanţei unui alt stat membru obţinerea de probe;
 • permisiunea de a colecta ea însăşi probe într-un alt stat membru.

Cererea trebuie să se refere la obţinerea de probe menite să fie utilizate într-o procedură judiciară angajată sau care urmează a fi angajată.

Danemarca nu participă la acest regulament.

Comunicarea directă între instanţe

Statele membre trebuie să întocmească o listă a instanţelor judecătoreşti competente pentru obţinerea de probe şi trebuie să indice competenţa lor teritorială şi/sau specială. Cererile se transmit direct de către instanţa înaintea căreia procedura este angajată sau urmează a fi angajată („instanţa solicitantă”) instanţei altui stat membru care trebuie să colecteze probele („instanţa solicitată”).

Fiecare stat membru desemnează o instanţă cu rol de organism central. Organismul central răspunde de:

 • furnizarea de informaţii instanţelor;
 • rezolvarea eventualelor probleme legate de transmiterea cererilor;
 • redirecţionarea, în cazuri excepţionale, a cererilor către instanţa competentă.

Forma şi conţinutul cererii

Cererile trebuie introduse utilizând formularele tip prevăzute în regulament şi trebuie să conţină informaţii precum numele şi adresa părţilor, natura şi obiectul cauzei, actul de cercetare care urmează să fie îndeplinit etc.

Regulamentul prevede că cererile trebuie să fie redactate în limba oficială a instanţei solicitate sau într-o altă limbă pe care statul membru solicitat a indicat-o ca putând fi acceptată.

Executare

Executarea cererii se desfăşoară în conformitate cu legislaţia statului membru solicitat. Cererea trebuie executată, cel târziu, în termen de 90 de zile de la primirea acesteia.

Executarea unei cereri nu poate fi refuzată decât în următoarele cazuri:

 • cererea nu se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament (de exemplu, este vorba despre o procedură penală, şi nu una civilă sau comercială);
 • executarea cererii nu intră în atribuţiile puterii judiciare;
 • cererea nu este completă;
 • persoana care face obiectul unei cereri de audiere invocă o scutire de la a depune mărturie sau o interdicţie de a depune mărturie;
 • un depozit sau un avans privind costurile aferente utilizării unui expert nu a fost efectuat.

În caz de refuz de executare a unei cereri, instanţa solicitată informează instanţa solicitantă cu privire la aceasta în termen de 60 de zile de la primirea cererii.

În cazul în care acest lucru este prevăzut în legislaţia statului membru al instanţei solicitante, reprezentanţi ai acesteia din urmă pot fi prezenţi atunci când instanţa solicitată dă curs actului juridic solicitat. Aceeaşi procedură este aplicabilă părţilor interesate şi, dacă este cazul, reprezentanţilor acestora.

Regulamentul nu împiedică încheierea sau menţinerea, de către două sau mai multe state membre, a unor acorduri vizând accelerarea sau simplificarea executării cererilor privind acte judiciare.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

1.7.2001

-

JO L 174 din 27.6.2001

ACTE CONEXE

Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială [COM(2007) 769 – Nepublicat în Jurnalul Oficial].
Potrivit Comisiei, cele două obiective principale ale regulamentului (simplificarea şi cooperarea dintre statele membre şi accelerarea obţinerii de probe) au fost îndeplinite în mod satisfăcător. Cu toate acestea, ar trebui luate anumite măsuri în scopul îmbunătăţirii funcţionării regulamentului, în special:

 • îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe privind regulamentul în rândul profesiilor juridice;
 • luarea măsurilor necesare pentru respectarea termenului de 90 de zile stabilit pentru executarea cererilor;
 • exploatarea mai intensă a noilor tehnologii, în special videoconferinţa.
Ultima actualizare: 22.12.2011

Consultaţi şi

 • Site-ul Direcţiei Generale Justiţie – Obţinerea de probe (EN)
 • Atlasul Judiciar European – Obţinerea de probe
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii